S radosťou prispievajú do Hlasu ľudu

15.okt 2013

S radosťou prispievajú do Hlasu ľudu

S PAZOVSKÝMI RATOLESŤAMI

Pravidelnou rubrikou v našom týždenníku je Detský kútik. Je obľúbený medzi našimi najmladšími čitateľmi, ktorí ochotne do neho aj prispievajú s výtvarnými a slohovými prácami. Pravidelnými prispievateľmi sú aj najmladší Staropazovčania. Detský kútik tradične dobre spolupracuje s tamojšími dvomi ustanovizňami – PU Poletarac a ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, čo si naša redakcia nesmierne váži.

Deti z Poletarca pripravujú nové zásielky zaujímavých výkresov

Deti z Poletarca pripravujú nové zásielky zaujímavých výkresov

Do Poletarca staropazovský kolportér Hlasu ľudu Martin Forgáč pravidelne odnáša tri výtlačky nového čísla novín. V rozhovore s vychovávateľkami slovenských skupín sme sa dozvedeli, že všetky zverejnené výkresy pazovských ratolestí s veľkou radosťou zavesia na oznamovacie tabule, ktoré sa nachádzajú pred každou detskou miestnosťou v  škôlke. Na výsledky práce svojich detí a vnúčat sa tak spoločne tešia aj rodičia a starí rodičia, ktorí ich privádzajú, resp. odvádzajú zo škôlky. „Mali sme i prípad, keď nám nadšená mama z domu zatelefonovala, že výkres jej dcérky zverejnili v Detskom kútiku,“ pochválili sa vychovávateľky. Dodali, že v závislosti od vekovej skupiny detí pestrofarebný Detský kútik je neraz i témou ich rozhovorov počas tzv. vyučovania. „Deti zo starších a najstarších vekových skupín s vyučovacou rečou slovenskou sa vedia neraz aj spýtať, keď v Poletarci kreslia svoje výkresy, či to zašleme aj do novín,“ prezradili s úsmevom na tvári naše spolubesedníčky.

Do Detského kútika prispievajú aj žiaci staropazovskej základnej školy. Zvlášť sú usilovní žiaci nižších ročníkov, ktorí sa so svojimi slohovými prácami snažia svojich vrstovníkov oboznámiť so životom školy a prezentovať názory spolužiakov na aktuálne témy. „Žiaci sú hrdí, že vďaka tejto pravidelnej prílohe v novinách majú možnosť širšej verejnosti ukázať vlastné umelecké výtvory, či už výtvarné alebo literárne,“ povedali nám učiteľky pazovskej základnej školy a prízvukovali, že zverejnené práce pre žiakov znamenajú motiváciu, aby boli ešte aktívnejšími a úspešnejšími.

A. Lešťanová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs