Z MÔJHO UHLA: OVZ

20.nov 2014

Z MÔJHO UHLA: OVZ

volby-ilustraciaPočas nedávnych národnostných volieb v Srbsku mnohí príslušníci národnostných menšín nemohli hlasovať, lebo z tých alebo oných dôvodov neboli zapísaní do osobitného voličského zoznamu (OVZ). Niekto tvrdil, že pred štyrmi rokmi hlasoval, teda bol aj zapísaný do OVZ, iní zasa, aj keď chceli, nemohli hlasovať, lebo sa do OVZ nezapísali. Vraj nevedeli, že to majú urobiť sami. Svojrázny problém mali aj voliči, ktorí sa pred štyrmi rokmi zapísali do OVZ a medzičasom sa presťahovali do iného prostredia. „Nepresťahovali“ však aj svoje volebné právo, a preto mohli hlasovať iba vo svojom niekdajšom bydlisku, čo málokto využil. Konečne sa do OVZ medzi dvomi voľbami zapísalo pomerne málo mladých ľudí, ktorí medzičasom získali volebné právo. Služobne neboli zapísaní a sami veľmi nedbali, a tentoraz vystala aj kampaň zapisovania z domu do domu, keď ide o slovenskú komunitu, ako pred štyrmi rokmi. Všetko sa skončilo iba na výzvach prostredníctvom médií. Ukázalo sa však, že to nestačilo.

Všetko sú to dôvody, ktoré mnohých príslušníkov menšín ukrátili o jedno zo základných demokratických výdobytkov – voliť predstaviteľov v národnostných radách. Rovno preto by novozvolené národnostné rady, a medzi nimi aj slovenská, ihneď po konštituovaní mali spoločnými silami pracovať na zmene spôsobu zapisovania do OVZ. Treba totiž trvať na tom, aby príslušníkov národnostných menšín do OVZ zapísali štátni úradníci, len čo ich zapíšu do jednotného voličského zoznamu. Je pravda, že úradníci nemôžu vedieť, či je niekto Slovák, Maďar alebo Rumun… to by sa však mohlo riešiť prinavrátením do praxe uvádzať národnostnú príslušnosť dieťaťa v matrike narodených, ako sa to robilo po druhej svetovej vojne až po rok 1964. Na základe toho by potom obecný úradník mohol každého, kto nadobudol volebné právo, zapísať aj do OVZ. Medzičasom, kým novonarodené deti nezískajú volebné právo, ale aj v prípade, ak takýto návrh štát neschváli, NRSNM a Matica slovenská by museli intenzívne pracovať na tom, aby sa čím viac Slovákov zapísalo do OVZ, lebo sa nám veľmi rýchlo môže stať, že znovu budeme členov Národnostnej rady voliť na elektorskom zhromaždení.

 Vladimír Hudec

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs