Návšteva v archíve SEAVC

25.júl 2014

Návšteva v archíve SEAVC

Karol Hollý počas výskumnej práce v Starej Pazove; vedľa neho Katarína Verešová

Karol Hollý počas výskumnej práce v Starej Pazove; vedľa neho Katarína Verešová

V týchto dňoch po prvý raz v Srbsku, a tým aj v Starej Pazove, pobudolMgr. Karol Hollý, PhD., vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave (Oddelenie dejín, vied a techniky). V pazovskom dopisovateľstve Hlasu ľudu nám prezradil, že sa ako výskumný pracovník špeciálne nezaoberá dolnozemskými Slovákmi, ale keďže sa aktívne venuje slovenskému národnému hnutiu, tak dolnozemský kontext je, ako uviedol, veľmi zaujímavý.

„Veľa významných národovcov pôsobilo na Dolnej zemi a ten kontext je potrebné poznať. Práve v Starej Pazove Hurbanovci zanechali trvalú stopu,“ prízvukoval náš spolubesedník a dodal, že celkom náhodou prostredníctvom internetového vydania novín Hlas ľudu narazil na články kolegyne Kataríny Verešovej, ktorá spracúva materiály z ústredného archívu SEAVC.

So zaujímavým materiálom, ktorý tu našiel, je veľmi spokojný. Z Pazovy si Karol Hollý naplánoval odchod do Nového Sadu, kde by sa mal stretnúť s profesorom Samuelom Čelovským, ktorý ho usmerní k ďalším archívom, kde by sa tiež mohli nájsť pozostalosti slovenských národovcov – archív Vojvodiny, rukopisné oddelenie Matice srbskej. Podľa jeho slov „o tomto ústrednom archíve v Starej Pazove na Slovensku sa málo vie a treba ho určite viac propagovať i do iných periodík a dať ho do širšieho povedomia slovenskej odbornej verejnosti na Slovensku“.

Počas viacdňového výskumu v Starej Pazove nápomocnou rukou K. Hollému bola Katarína Verešová a ako hovorí, nesmierna vďaka patrí i velebnému pánovi Igorovi Feldymu, farárovi staropazovskému, ktorý bol tiež veľmi ústretový a poskytol materiály na ďalšie výskumné práce.

                                                                                                                                             Anna Lešťanová        

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs