Nevyhnutné financovanie RTV Vojvodina

18.júl 2013
Bojan Pajtić, predseda Pokrajinskej rady národnostných spoločenstiev

Bojan Pajtić, predseda Pokrajinskej rady národnostných spoločenstiev

POKRAJINSKÁ RADA NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

Vláda AP Vojvodiny založila 10. júla Pokrajinskú radu národnostných spoločenstiev. Predsedom je Bojan Pajtić a členmi sú štyria predstavitelia vlády a predsedovia 14 národnostných rád národnostných menšín. Prvé zasadnutie rada mala už v piatok 12. júla, na ktorom prevažne rozoberali problém financovania Verejného servisu RTV Vojvodina.

Predseda rady požiadal vedenie vlády Srbska, aby sa zabezpečili financie zo štátneho rozpočtu pre Verejný servis RTV Vojvodina rovnakým spôsobom, akým sú zabezpečené pre Verejný servis RTS. Členovia rady sa uzhodli, že by RTV Vojvodina mala, ako aj doteraz, patriť časť finančných prostriedkov z predplatného. Po tom ako sa v médiách rozšírila správa o zrušení predplatného, mnohí občania prestali spĺňať túto právnu povinnosť a oba verejné servisy sa ocitli v ohrození. Avšak po opravnom rozpočte financie sú zabezpečené iba pre Verejný servis RTS. Bez štátnej podpory ohrozená je nielen výroba programu, ale aj existencia zamestnaných.

„Vysielaním programu v 10 jazykoch Verejný servis RTV Vojvodina zachováva nadobudnuté práva národnostných menšín. Uctievanie menšinových práv a využívania práva informovania v materinskom jazyku pre štát nie je trova, ale zladenie štandardov so štandardmi Európskej únie,“ vyznelo na zasadnutí.

J. Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs