„Preanalyzovať“ a „prešíriť“ – nesprávne

18.júl 2013

JOMIL121

V našom jazyku to vôbec nie je jednoduché. Najčastejšie si slová z iných jazykov transformujeme tak, ako sa nám najlepšie zdá a postupom času si to tak upevníme, že nie je možné nenáležité tvary vykoreniť. Takým prípadom sú i nadmieru rozšírené slovesá – v tomto prípade ide o kalky – v našej špecifickej slovenčine – „preanalyzovať“ a „prešíriť“. Ani jedno z nich nepatrí do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny.

V prípade, že je naším cieľom problém, otázku analyzovaním preskúmať, podrobiť analýze či urobiť analýzu niečoho môžeme použiť sloveso rozanalyzovať, aj keď ide o knižné, a teda nie veľmi sa odporúča používať. Dokonca v Krátkom slovníku slovenského jazyka (Bratislava 2003) heslo rozanalyzovať ani nie je zaradené. Srbskému slovesu preanaliziriti v slovenčine zodpovedajú tieto slovesá: rozobrať, rozviesť, rozložiť problém, otázku.

Srbskému slovesu proširiti zodpovedá slovenský ekvivalent rozšíriť, a nie „prešíriť“, ako sme my zvyknutí hovoriť. „Prešíriť sa“ nahradíme slovesom rozšíriť sa a nedokonavé slovesá „preširovať“ a „preširovať  sa“ – rozširovaťrozširovať sa. Tak nepovieme, že „prešírili“ výrobu, klebety, vedomosti, ale takto: rozšírili výrobu, rozšírili úzky vchod, rozšírili zvesti, rozšírili klebety, rozšírili služby zákazníkom, rozšírili chorobu, rozšírili si plášť, rozšírili si vedomosti, rozšírené vydanie, rozšírené vény, oči sa mu rozšírili, koryto rieky sa po záplavách rozšírilo, choroba sa rozšírila, štúdiom sa jeho duševný obzor rozšíril, správa sa rýchlo rozšírila po meste, o veci sa netreba ďalej rozširovať.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs