Organový koncert v chráme Božom v Petrovci

6.aug 2013

32organovyKopacik_JPGV záverečný deň SNS 2013 v nedeľu 4. augusta v petrovskom kostole odznel organový koncert. Nedeľný podvečer hrou na organoch prítomným vyplnil BcA. Vladimír Kopáčik, pôvodom z Galanty, zo Slovenska. Úvodom koncertu všetkých prítomných privítal Vladislav Ivičiak, farár petrovský. Organový koncert moderoval študent teológie Ivica Grujić Litavský, ktorý medziiným povedal, že poslucháči organového koncertu nemusia mať vynikajúci sluch, ale iba otvorené srdce, aby takú hudbu mohli prijať. Koncertujúci organista Kopáčik zahral skladby: Paula Hindemitha, Johannesa Brahmsa, Dietricha Buxtehudeho, Siegfrida Karga-Elerta a Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Pri koncerte Vladimíra Kopáčika (na snímke sprava) asistoval kantor petrovského zboru, organista Janko Siroma. Návštevníci koncertu mali vynikajúce pocity z prednesu talentovaného organistu.

K. Gažová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs