Pokladnica politických strán bude plná – ak sa dostanú do parlamentu

26.feb 2014

Pokladnica politických strán bude plná – ak sa dostanú do parlamentu

Keď sa dostanú do parlamentu, politické strany majú zabezpečený prameň financovania zo štátnej pokladnice, prinášajú Večernje novosti.

(Foto: www.balkanmagazin.net)

(Foto: www.balkanmagazin.net)

Koľko finančných prostriedkov získajú, závisí od toho, či poslanci vystupujú ako “sólisti” alebo ako časť koalície.

Iba jedno získané miesto v zhromaždení politickej strane môže priniesť 350 tisíc až milión dinárov na mesačnej úrovni.

Odkedy je zmenený vzorec pre výpočet,  Ministerstvo financií dávky počíta pre celú listinu, bez ohľadu na to, koľko strán je na nej. Suma pre každého člena koalície závisí od dohody partnerov a percenta, ktoré je určené koaličnou zmluvou.

Nový vzorec ako základ pre výpočet uvádza aj počet získaných hlasov, a nie len mandát. Aby sa zabránilo tomu, že “najväčší” získajú najviac peňazí, viacej sa bodujú hlasy do 5 percent, ako tie, ktoré prejdu tento prah.

– To zvýhodňuje tie strany, ktoré sa nachádzajú okolo prahu, ale aj stranám národnostných spoločenstiev.  Teoreticky, najväčšiu hodnotu, keď ide o získavanie finančného prílevu z rozpočtu by mala politická strana, ktorá sa do zhromaždenia dostala  s presne päť percent, – hovorí Nemanja Nenadić, z Transparency Srbska.

 

(zdroj: Večernje novosti)

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs