Posúvanie vecí dopredu

29.júl 2013
Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič

Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič

SLOVO MÁ: RÓBERT ŠIMONČIČ, GENERÁLNY RIADITEĽ SARIO, SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU

Slovensko – rozlohou krajina pomerne malá, skutkami veľká. Najmä schopnosťou a ochotou podeliť sa o svoje pozitívne hospodárske, politické, integračné a iné skúsenosti s krajinami, ktoré ešte nezdolali podobnú európsku cestu, ako už za sebou má Bratislava. Uvedenú pomoc, chápanie a postoj si nemožno nevšimnúť pri početných srbsko-slovenských stretnutiach, rokovaniach, rozhovoroch a vôbec podujatiach na rôznych úrovniach: od štátnej po lokálnu. Práve toto vplývalo i na obsah prvej otázky adresovanej generálnemu riaditeľovi SARIO pánovi Róbertovi Šimončičovi, keď ako člen slovenskej časti zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu dvoch krajín pobudol u nás.

– Ste toho názoru, že sú aj stretnutia na ministerskej úrovni tou správnou cestou, aby sa ekonomické styky Belehradu a Bratislavy posunuli do vyššej polohy a rýchlejšie dosiahli úroveň nadštandardne dobrých vzťahov politických?

– Určite áno. Ja si myslím, že každá takáto platforma, ktorá je oficiálna na úrovni vlád a zastrešovaná ministrami, môže posunúť veci dopredu. Ale na konci dňa musia medzi sebou firmy nájsť obchodné vzťahy a konkrétnu, výhodnú pridanú hodnotu na to, aby urobili biznis. Čiže tu sa môže niečo naštartovať, nastavia sa určité priority, podporia sa určité projekty na najvyššej úrovni, ale na konci to musia byť tie firmy na obidvoch stranách, čo urobia ten biznis. Ináč to nejde.

– A perspektíva toho biznisu je predovšetkým vo sfére…

– Myslím si, že je to energetika, životné prostredie, ale aj automobilový priemysel, informačné a komunikačné technológie, o ktoré je veľký záujem aj zo srbskej strany. Povedal by som, že je tých oblastí viac: medzi nimi je tak isto i turistika, turistický ruch, investície do cestovného ruchu. Z energetiky je tu nielen tá klasická, ale aj alternatívne zdroje. Všetko to sú oblasti, ktoré sú zaujímavé, už bežia v nich nejaké projekty a určite majú potenciál rásť.

– SARIO, čiže Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu už dlhšie spolupracuje s našou Agentúrou pre zahraničné vklady a promovanie exportu Srbska, teda SIEPOU…

– Máme spolu podpísanú dohodu, zdá sa mi, že z roku 2006, čo je dávno pred mojou érou, keď som vlastne ani veľmi nevedel, čo je to presne SARIO. Tieto dohody majú význam v tom, že teda je nejaký komunikačný kanál. Samozrejme, že teraz, keď budeme hovoriť o konkrétnych prioritách, tak sa budeme na niektoré naše podniky zameriavať, aby sme im pomohli, a vtedy sa určite obrátime na našu sesterskú organizáciu. Hlavne napríklad keď máme slovenské firmy, ktoré investujú. Práve naša sesterská organizácia je tá, ktorá podporuje investorov, s nimi komunikuje, čiže v tom prípade budeme s ňou určite intenzívne spolupracovať, – odkazuje na záver riaditeľ Šimončič.

                                                                                                    O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs