Práca s najmladšími zveľaďuje

30.máj 2013
Skupina predškolských detí s vychovávateľkou Tatianou Mackovou

Skupina predškolských detí s vychovávateľkou Tatianou Mackovou

Pri Základnej škole 15. októbra v Pivnici sú dve vekové skupiny škôlkarov. V jednej sú deti od troch do päť rokov a v druhej deti predškolského vzrastu.

V skupine detí od troch do piatich rokov sú slovenské a srbské deti, spolu 30. Vychovávateľkami sú Miluška Valentíková, Marína Bélová a Tatiana Macková, ktorá často pracuje aj s predškolskými deťmi. Skupina predškolských detí je rozdelená. V slovenskej skupine, ktorú navštevuje 16 detí, pracuje vychovávateľka Anka Tótová. V zmiešanej slovensko-srbskej skupine je 17 detí, s ktorými pracuje vychovávateľka Julka Živićová.

Vychovávateľky Miluška Valentíková a Marína Bélová o svojom krásnom povolaní okrem iného povedali: „Veľa sa dáva, ale aj dostáva.“ Škôlka pre najmladšie deti v Pivnici začala s prácou pred štyrmi rokmi. Učebňa je vybavená novým nábytkom, hračkami, kúpeľňou prispôsobenou deťom. Nie všetci rodičia týchto detí sú zamestnaní, ale svoje deti dávajú do škôlky, aby sa adaptovali a socializovali. Vychovávateľky si s deťmi výborne rozumejú, majú s nimi úprimný vzťah, snažia sa venovať každému dieťaťu. Už v tomto veku malí žiačikovia začínajú prejavovať kreatívne schopnosti. Vo svojom kráľovstve v škôlke majú hračky, ale so záujmom sledujú kreslené filmy, Spievankovo, rád sa od vychovávateliek dozvedajú o zaujímavostiach zo živočíšneho, rastlinného a sveta vôbec. Vo svojich priestoroch často privítajú hostí, ktorí im prezentujú svoje povolania. Niektorých vo svojej osade navštívia, ako napr. požiarnikov. Chystajú tiež príležitostné programy.

Najmladší s vychovávateľkami Miluškou Valentíkovou (sprava) a Marínou Bélovou

Najmladší s vychovávateľkami Miluškou Valentíkovou (sprava) a Marínou Bélovou

V budove pivnickej ZŠ sme navštívili aj vekovo staršiu skupinu škôlkarov, s ktorými pracovala vychovávateľka Tatjana Macková. Práve kreslili na tému povolania, ktoré si zvolia v budúcnosti. Mali aj jeden zo svojich ovocných dní. Okrem konzumácie ovocia, ktoré si prinášajú z domu, dozvedia sa o zdravých účinkoch týchto produktov, ktoré im zároveň poslúžia v lúštení krížoviek, hádaniek a matematických úloh.

Vychovávateľky absolvujú početné semináre. V pivnickej  škôlke bol 4. apríla seminár na tému Psychosomatické hry a 10. mája boli hostiteľmi ďalšieho Skúsenosti a poznatky v uplatnení ekologických aktivít v predškolských ustanovizniach. Usporiadali aj výstavu ekologických predmetov z prírodných a odpadových materiálov.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs