Predsa postačí na kompletnú realizáciu plánov?

11.júl 2013

OPRAVNÝ ROZPOČET VOJVODINY TENŠÍ O 3,5 MILIARDY

Pokrajinský opravný rozpočet na rok 2013, ktorý schválili poslanci v Zhromaždení Vojvodiny, „váži“ 77,3 miliardy dinárov. Názory na opodstatnenosť zníženia rozpočtu o 4,4 %, ako i usmernenie „koláča“ sa v rámci debaty v zasadačke i mimo nej rôznili. Ako povedal vojvodinský premiér Bojan Pajtić, dôvodom na prijatie opravného rozpočtu je predovšetkým skutočnosť, že „okrem 35 miliárd dinárov, koľko podľa Ústavy Republika Srbsko bola povinná prispieť občanom Vojvodiny, rozpočet bude nižší o ďalšie 3,5 miliardy na základe znížených príjmov z dane z príjmov a zárobkov. Preto rozpočet musíme znížiť s ohľadom na existujúce projekcie. Druhý dôvod je výstavba Kamenice 2, čiže zabezpečenie prostriedkov na výstavbu tohto objektu, najmodernejšieho v tejto časti Európy na liečby srdcových, pľúcnych a malígnych ochorení“.

V tejto súvislosti Pajtić znovu a zase podčiarkol sentenciu, ktorú predtým, a potom tiež zopakoval pri viacerých príležitostiach:

– Podarilo sa nám dosiahnuť úspory v oblasti verejnej administratívy, za posledný rok sme znížili počet zamestnaných viac ako o 10 %, znížili sme prostriedky na zárobky o asi 250 miliónov za predchádzajúci rok. Tým spôsobom sa nám darí vložiť ešte asi 370 miliónov dodatočných prostriedkov do poľnohospodárstva, hoci sú dlhy republiky voči nám veľmi veľké. Investovali sme viac ako 420 miliónov do Fondu pre kapitálové vklady, aby naďalej bol hybnou silou stavebného priemyslu, tiež do oblasti demografie, energetiky a kultúry.

Podľa Pajtića Vojvodina by doteraz mohla „na základe prostriedkov, ktoré nám patria, dokončiť výstavbu Kamenice 2 a zrekonštruovať a modernizovať všetky nemocnice“.

– Agónia Vojvodiny pokračuje, – vyhlásil vedúci poslaneckej skupiny Srbskej pokrokovej strany (SNS) vo vojvodinskom parlamente Igor Mirović a dodal: – Vláda Vojvodiny viac nemá ani vedomosti, ani sily, ani mechanizmy na zabezpečenie rozvoja AP Vojvodiny, preto bez akéhokoľvek úmyslu o úsporách a zabezpečení prostriedkov na kontinuitu rozvoja APV navrhuje opravný rozpočet. Ústredná téma v ňom je otázka nového zadĺženia občanov žijúcich vo Vojvodine a týka sa dokončenia „Skadru na Bojane“ Kamenice 2, nového zdravotníckeho bloku v rámci Klinicko-nemocničného strediska Vojvodiny, na ktoré treba vyhradiť fantastických 18,6 milióna eur, a to bez podielu Pokrajinského fondu pre zdravotníctvo, bez správy pre poslancov o tom, ako boli strovené prostriedky na realizáciu prvej fázy výstavby, bez podrobnej správy o tom, kde a ako sa minú získané prostriedky…

Predseda poslaneckej skupiny Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny Branislav Bogaroški povedal, že „LSV podporí opravný rozpočet nie v dôsledku spokojnosti so spôsobom a objemom financovania kompetencií AP Vojvodiny, lež preto, že mieni, že rozpočet je nástroj, ktorý slúži k zachovaniu pokrajinských inštitúcií a samotnej autonómie“. V tejto súvislosti dodal:

– Pokračuje prax ukracovania (Vojvodiny – pozn. aut.) o transferové prostriedky Republiky Srbska, a to na financovanie kapitálnych projektov – asi 4,6 miliardy. Keď sa k tomu pridajú transferové prostriedky, ktoré mali dostať lokálne samosprávy na údržbu ciest – zhruba 200 miliónov – dostáva sa suma 5 miliárd, ktorú nebudeme mať.

Pravdaže opoziční poslanci sa na dôvody a spôsob predostretého opravného rozpočtu pozerajú celkom odlišne, o čom svedčia aj slová poslankyne Srbskej radikálnej strany Marijany Četojevićovej:

– Príjmy v opravnom rozpočte sú príliš nafúknuté a ťažko uskutočniteľné. S ohľadom na rok 2012 rozpočet je zvýšený takmer o dvadsať percent. Keby občania žili o 20 % lepšie, keby mali mzdy vyššie o 20 %, keby o 20 % viac ľudí malo zamestnanie, opravný rozpočet by bol prijateľný pre SRS. Hlavným jeho znakom však je narastanie rozpočtového deficitu, práve tak i zadlžovanie AP Vojvodiny. Najväčším nezmyslom je, že k 31. 12. 2012 sme mali 4,95 miliardy nezaangažovaných prostriedkov v banke; je tu, hľa, skutočná príležitosť zaangažovať ich.

Tak či onak člen vojvodinskej vlády a prvý muž Pokrajinského sekretariátu pre financie Zoran Radoman tvrdí, že „všetko zaplánované sa zrealizuje, hoci je opravný rozpočet na rok 2013 o 3,5 miliardy, čiže o 4,4 % nižší a tvorí 77,3 miliardy dinárov“. Pritom, ako podotkol, Vojvodina naďalej bude podporovať hospodárstvo a najmä poľnohospodárstvo, na ktoré, ako podnet na zamestnávanie, usmerní takmer 360 miliónov.

Juraj Bartoš

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs