Prevláda záujem o cestovanie

16.máj 2013

V školskom roku 2012/2013 Základnú školu T. G. Masaryka v Jánošíku navštevuje 66 žiakov, z toho počtu iba deviati sú žiakmi ôsmeho ročníka. Taký malý počet žiakov je v tejto škole už samozrejmosťou. Od samého začiatku ôsmaci mali pomoc pri rozhodovaní, v ktorej škole pokračovať v školení. Na triednych hodinách a hodinách občianskej výchovy debatovali o rôznych povolaniach, vypĺňali ankety a dotazníky, a to s cieľom čo presnejšie vytvoriť profil žiaka a povolania, ktorým by sa chcel v budúcnosti zaoberať.

Čoskoro naposledy zamávajú základnej škole: jánošícki ôsmaci so svojou triednou profesorkou

Čoskoro naposledy zamávajú základnej škole: jánošícki ôsmaci so svojou triednou profesorkou

„Na začiatku školského roka sme formovali tím, ktorý tvoria Zuzana Halabrínová, riaditeľka školy, triedne učiteľky siedmeho a ôsmeho ročníka Zuzana Đukićová a Anželika Pešićová a ja, Janko Takáč, pedagóg. Snažili sme sa podrobne im predstaviť každú školu v našom okolí a podľa ich záujmov a samotných výsledkov v konkrétnych predmetoch čo najbližšie určiť ich budúce povolanie. V tomto roku je určitou novinkou, že ani jeden žiak sa nerozhodol pre gymnázium, ale všetci sa plánujú zapísať do odborných škôl, čo je možno aj dobre, lebo po skončení tej školy, bez ohľadu na to, či budú pokračovať vo vysokoškolskom vzdelaní alebo nie, predsa budú mať niečo v rukách, hoci v tejto dobe nič nie je zaistené,“ hovorí školský pedagóg Janko Takáč.

Nedávno navštívili aj Veľtrh zamestnávania v Alibunári, ktorý im tiež bol na osoh. Oboznámili sa, ktoré povolania sú hľadané na trhu, o ktorých informovali svojich spolužiakov. Malý počet žiakov v tejto triede je určitou výhodou, lebo sa učiteľ dôkladnejšie môže venovať každému z nich, výsledkom čoho sú aj početné pozoruhodné výsledky na súťažiach z matematiky, chémie, fyziky atď.

Ktorí sú to žiaci, čo čoskoro vyjdú zo školských lavíc základnej školy? Janko Guľáš, Tina Melichová, Mária Zríniová, Anita Sokolová, Branko Nikolić, Dragana Privracká, Andrea Dobšová, Jana Kročeková a Daniel Chrťan. Za osem rokov boli takmer vo všetkom jednotní a dievčence v tom aj teraz  pokračujú. Všetky sa plánujú zapísať do Poľnohospodárskej školy vo Vršci, odbor turizmus. Každú z nich láka cestovanie, spoznávanie nových krajín, ľudí, kultúr, učiť sa nové jazyky, ale aj lietanie. Chlapci, ktorí sú iba traja, nie sú až takí jednotní. Rozhodli sa buď pre zdravotníctvo, resp. farmáciu alebo kuchárstvo.

Fakt, že sú to dobrí žiaci, potvrdila aj ich triedna učiteľka Anželika Pešićová, profesorka matematiky a fyziky. „Čoskoro sa školský rok pre ôsmakov skončí, a preto majú ešte málo času, aby si opravili známky a čo najlepšie sa prichystali na prijímacie skúšky. Na hodinách cvičíme príklady z matematiky a podobne tak robí aj kolegyňa zo slovenského jazyka. Po tieto roky sme nikdy nemali problémy, sú medzi nimi aj výborní, aj veľmi dobrí žiaci, ale všeobecne sú to dobré deti, aj keď ide o disciplínu, aj o samotné učenie. Nachádzajú sa pred veľkým rozhodnutím, radím im ako najlepšie viem, a to nie je jednoduché. Žiaľ, sú také časy, že ani jedno povolanie nie je zaistené. Niektorí z nich nevedia presne, čím by sa chceli zaoberať a zvyčajne je to tak. Teraz sú veľmi nerozhodní a neraz sa stane, že sa im to vykryštalizuje iba pri konci strednej školy,“ uzaviera A. Pešićová.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs