Gymnazistom Jána kollára

16.máj 2013

20Olah_JPG

Gymnazistom Jána kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa v stredu 8. mája v slávnostnej sieni predstavil spisovateľ zo Slovenska Ľubomír Oláh. Večierok so spisovateľom moderovali profesorky slovenčiny Marta Pavčoková a Annamária Boldocká-Grbićová a prihovoril sa aj riaditeľ Paľo Belička. Autor doteraz vydal niekoľko básnických zbierok a píše aj prózu. V petrovskom gymnáziu predniesol niekoľko svojich básní. Autorove básne čítali i žiaci gymnázia a v prednese žiačok odzneli hudobné predely. Večierok uzavreli družnou debatou gymnazistov s Ľ. Oláhom, ktorý sa vyjadril o vlastných literárnych pohnútkach.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs