Majú reálne želania

16.máj 2013

V staropazovskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka je v školskom roku 2012/2013 zapísaných 304 žiakov. Malých maturantov je 40 a rozvrhnutí sú do dvoch tried. Počas roka s triednymi profesorkami Stanislavou Nikovićovou a Oliverou Miletićovou-Panovićovou realizovali početné dielne v rámci uplatnenia nového GIZ programu Profesijná orientácia – rozhodnutie o škole a povolaní. Na týchto dielňach a tiež na niekoľkých hodinách informatiky, slovenčiny a výtvarnej kultúry pazovskí žiaci úspešne absolvovali päť krokov, čiže päť fáz uvedeného programu: spoznávanie seba, informácie o povolaniach, reálne stretnutia so zamestnaniami, možnosti školenia a konkrétne rozhodnutie.

Pazovskí malí maturanti s triednymi profesorkami a psychologičkou školy

Pazovskí malí maturanti s triednymi profesorkami a psychologičkou školy

Psychologička školy Anna Sklabinská tiež intenzívne pracuje s ôsmakmi, aby čím úspešnejšie zložili záverečné skúšky a správne sa rozhodli o svojom budúcom povolaní. Podľa jej slov v uplynulom období sa najviac venovali práve tretej fáze projektu – reálnym stretnutiam. Po vykonanej ankete zistili, o ktoré stredné školy malí maturanti prejavujú záujem. „Aby naši žiaci čím lepšie spoznali určité povolania, ich špecifickosti, potrebný stupeň vzdelania, mali sme niekoľko akcií a navštívili sme niektoré ustanovizne a inštitúcie v meste,“ povedala spolubesedníčka a dodala, že ich ôsmaci boli v Národnej službe zamestnávania, v banke, u pazovského podnikateľa – autoelektrikára Štefana Klátika, v Dome zdravia, v obchodoch…

Ako psychologička uviedla, táto generácia žiakov má reálne želania, a to čím rýchlejšie prísť po zamestnanie. Pazovskí ôsmaci sa najviac zaujímajú o elektrotechnické smery, všetky profily zdravotníckych a ekonomických škôl a veľký záujem je aj o kuchárske smery.

S cieľom, aby sa najstarší žiaci školy správne rozhodli, v tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizni realizovali aj prezentácie početných stredných škôl tak zo Slovenska, ako i z našej krajiny (z Báčskeho Petrovca, Inđije, samozrejme, zo Starej Pazovy atď.). V blízkej budúcnosti 40 malých maturantov tejto slovenskej základnej školy bude mať príležitosť pozrieť si konkrétne praktické učenie pre niektoré povolania. Napr. do inđijskej Technickej školy sa chystajú odcestovať vlakom a bude to pre nich aj svojrázny minivýlet.

„Na začiatok júna naši malí maturanti chystajú tradičný rozlúčkový program v divadelnej sále, po ktorom ich očakáva žúr v škole. Potom 17. a 18. júna skladajú záverečné skúšky z matematiky a slovenčiny,“ pripomenula A. Sklabinská.

V školskom roku 2012/2013 pazovskí malí maturanti boli veľmi chtiví a úspešní na početných obecných a oblastných súťažiach. Zapojení boli do divadelnej odbočky, školského chóru a orchestra, do niektorých programových foriem tamojšieho SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Na záver rozhovoru psychologička prízvukovala, že s touto dobrou generáciou ôsmakov a ich rodičov učitelia a kolektív školy nadviazali peknú spoluprácu.

Práve v piatok 10. mája, keď sme pobudli v škole, pazovskí ôsmaci sa vo svojej škole zúčastnili na obecnej súťaži z prvej pomoci. I tentoraz dosiahli skvelé výsledky.

A.   Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs