Rozmanitý program Pazovského kultúrneho leta 2013

28.aug 2013

Počas júla a augusta v Starej Pazove sa konalo tradičné Pazovské kultúrne leto. Rozmanitý program tohto veľkého kultúrneho podujatia malo na starosti Stredisko pre kultúru Stará Pazova v spolupráci so Zväzom ochotníkov, Kanceláriou pre mladých, Turistickou organizáciou Obce Stará Pazova a Kultúrno-podnikateľským strediskom Nová Pazova. Znovu všetko prebiehalo pod patronátom Obce Stará Pazova.

Interaktívne divadelné predstavenia pre deti sú vždy zaujímavé a dobre navštívené

Interaktívne divadelné predstavenia pre deti sú vždy zaujímavé a dobre navštívené

Tohtoročné Pazovské kultúrne leto sa v značnej miere líšilo od uplynulých ročníkov. Ako sa dozvedáme v Stredisku pre kultúru Stará Pazova, v samotnom meste úspešne realizovali tri koncerty a počas júla a augusta obyvateľom Staropazovskej obce bol ponúknutý i zaujímavý filmový program. Filmy sa premietali v divadelných sálach v Starej Pazove a v Novej Pazove a tiež – čo bolo novinkou – i na upravenom nádvorí pred staropazovskou divadelnou sálou.

Pre potreby tohtoročného kultúrneho leta bolo strovených oveľa menej peňazí než v minulých rokoch a na koncertoch vystupovali hlavne lokálne hudobné a tanečné skupiny. Najpočetnejšie a najbohatšie boli programy venované najmladším. Podľa slov zamestnancov strediska úhrnne realizovali desať detských divadelných predstavení. Okrem Starej Pazovy detské divadielka a interaktívne divadelné predstavenia pre deti si najmladší občania obce s veľkým záujmom pozreli aj vo Vojke, v Nových Bánovciach a v Belegiši.

V najväčších troch osadách obce – v Starej Pazove, Novej Pazove a v Nových Bánovciach – sa v rámci Pazovského kultúrneho leta uskutočnil aj festival detských filmov. Premietané boli najpopulárnejšie detské filmy z Kids festu.

Hlavní organizátori Pazovského kultúrneho leta – zamestnanci Strediska pre kultúru Stará Pazova – sú s celkovým priebehom a návštevnosťou tohtoročného podujatia spokojní.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs