SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE

18.apr 2013

SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE V KULPÍNSKOM KOSTOLE tradične usporiadali v druhú nedeľu po Veľkej noci. Tak v nedeľu 14. apríla slávnostne prijali nových členov do radov evanjelického cirkevného zboru v Kulpíne. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov, krstných rodičov a príbuzných vo vyzdobenom chráme svoju krstnú zmluvu obnovilo a vo viere sa utvrdilo 21 konfirmandov – osem dievčat  a trinásť chlapcov. Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal kulpínsky zborový farár Jaroslav Javorník. Konfirmandi pohotovo odpovedali na otázky z predkonfirmačnej výučby a po prvýkrát požívali sviatosť Večere Pánovej. Na pamiatku sa vyfotili spolu s pánom farárom a členmi cirkevnej správy.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs