Spadla strecha na budove SKC P. J. Šafárika

22.júl 2014

Spadla strecha na budove SKC P. J. Šafárika

strecha-ulicDnes v predobedňajších hodinách spadla strecha na budove SKC P. J. Šafárika. Našťastie, v budove sa v tej chvíli nikto nenachádzal a vo dvore bol iba Miroslav Čapeľa, majster angažovaný na prácach, ktoré v týchto dňoch tam prebiehajú.

Predsedníčka centra Katarína Mosnáková nás informovala, že si ešte v minulý týždeň všimli poškodenú nosnú hradu, o čom ihneď informovali Mestskú komunálnu inšpekciu. „Najprv sme pozvali majstrov, ktorí nám  vzhliadnuc na situáciu povedali, že to musí oprávať odborná firma. Keďže je tento objekt cirkevným majetkom a SKC P. J. Šafárika ho používa, pán farár novosadského zboru Vladimír Obšust napísal oficiálny list komunálnej inšpekcii, ktorá mala prísť zvážiť celkovú situáciu,“ hovorí Mosnáková. „Mali prísť v piatok večer, ale neprišli. Údajne, inšpektorka počula zlé číslo domu aj keď sme jej teraz v zápisnici ukázali, že je číslo dobre napísané, a tak namiesto na adresu Vuka Karadžića 2a odišli na adresu Vuka Karadžića 21. Prišli iba dnes ráno, lebo sme chceli vedieť, či máme vysťahovať miestnosti. Vysťahovali sme iba počítače a z vonkajšej strany sme vylepili oznámenia, aby neparkovali a neprechádzali vedľa budovy. “

strecha-dvorNašťastie, že to urobili, lebo v opačnom by okoloidúci utrpeli zranenia a strecha by spadla presne na autá, ktoré sú vždy parkované vedľa budovy. „Myslím si, že sú aj oni zodpovední, lebo keby reagovali načas, mohlo by sa tomuto predísť. Inšpektorka prišla dnes o deviatej hodine a strecha spadla o jedenástej. Ako povedala, v ich kompetencii sú iba menšie opravy a väčšie rekonštrukcie má na starosti Ústav pre urbanizmus, lenže celkom by postačilo, ak by pooprávali to, čo majú na starosti, ale to sa nestalo, tak máme výsledok taký aký máme,“ uzaviera K. Mosnáková.

strecha-povalaNašťastie, Verejný komunálny podnik ihneď reagoval a odpad z ulice bude odprataný už dnes. V nadchádzajúcom období cirkev a spolok budú požiadať patričné mestské inštitúcie o prostriedky na celkovú rekonštrukciu strechy.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs