Trojlístok ako model

10.apr 2014

Trojlístok ako model

Takmer celé desaťročie jeho ciele sú rovnaké: rozšíriť študentom a mladým inžinierom možnosti zamestnať sa, usporiadať stretnutia s predstaviteľmi zainteresovaných hospodárskych spoločností, skutkami dokázať, že veda bez praxe stráca zmysel. V poradí ôsmy Konteh, ktorý sa 3. a 4. apríla konal na už tradičnom dejisku – Fakulte technických vied v Novom Sade – je podľa dekana tejto vysokoškolskej ustanovizne prof. Dr. Radeho Doroslovačkého mimoriadne dôležitý. Najmä preto, že ide o ďalšiu ukážku svetoznámej symbiózy a spolupráce medzi pedagógmi, študentmi a podnikateľmi.

Pohľady vpred: študenti pri jednom zo stánkov

Pohľady vpred: študenti pri jednom zo stánkov

Prorektorka Univerzity v Novom Sade prof. Dr. Zita Bošnjak poukázala na význam praktických vedomostí, ktoré na trhu práce chybujú mnohým študentom aj po získaní vysokoškolského diplomu. Mieni, že sú technické vedy hybným motorom pokroku a Konteh vidí ako osožný doplnok tradičného pôsobenia a poslania univerzity, hodnotný najmä tým, že vychádza z nárokov trhu práce. Je prínosom, z ktorého všetci traja rovnoprávni aktéri a partneri majú osoh: vysokoškolskí učitelia, študenti a zamestnávatelia.

Prezentácie spoločností Devtech, Microsoft, Hinttech, Vega IT, Prozone, Tarkett, Lanaco, Grundfos, Elsys a iné, rozhovory o kádroch, ktoré potrebujú, ponuky praxe a stáží a výmena skúseností opäť potvrdili, že informačno-komunikačné technológie hýbu globálnym a naším hospodárstvom. Bolo to cítiť aj z prejavu predstaviteľa generálneho patróna, spoločnosti Devtech Milovana Milića. Pozitívne sa zmienil o klíme na Fakulte technických vied, takisto o úrovni vedomostí našich študentov, ktorí podľa jeho názoru od samotného začiatku štúdií musia byť motivovaní a plne si uvedomovať, že v úseku, v ktorom sú, vlastne niet hraníc.

Platí to aj o perspektívach zamestnávania. Odhaduje sa, že v Európe niektoré novšie segmenty informačno-komunikačných technológií (claude a pod.) o pár rokov budú potrebovať až osem miliónov odborníkov. V podstate približne toľko, koľko je v Srbsku obyvateľov. Nové časy a nové potreby. Práve preto vzdelávanie a ekonomika musia kráčať vpred ruka v ruke. Aj prostredníctvom podujatí, akým je Konteh.

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs