Túžby a priania

8.jan 2020

Túžby a priania

Vážení naši čitatelia, v tomto Novom 2020 si doprajme, aby sme sa občas aj zasmiali, aby sme menej boli ustarostení a snívali viac, aby sme nasledovali svoje srdcia (aj keď niekedy zistíme, že sú ľudia ľahkoverní, že veria v zázraky, každý deň, ktorý príde, aspoň na jednu chvíľu si treba pripomenúť to dobré…).

Želám vám zdravé myšlienky, zdravé činy, zdravé ráno a večery. Želám vám, aby ste milovali a aby vás milovali, a sotva vás nie všetci môžu milovať, pretože nie ste bohom, ale nedokonalá ľudská bytosť. Prajem vám výlety, ktoré ste ešte neobjavili, a vracať sa na miesta, kde budete spokojní. Želám vám, aby vás našli dobré knihy, zaujímavé hry, pevné pneumatiky na bicykli, ľahké tenisky, svetlá scén, žiarivé farby, ktoré namaľujú svet vašich záujmov. Nudíte sa, ale tiež zabudnite, čo je únava, zabudnite, čo sú ľudia, ktorí vás milujú, pracovné miesta, ktoré vás privedú k dokonalosti, prostredie, ktoré vás inšpiruje.
Naplnenie, radosť a potešenie. Prajem vám, aby ste zabudli na bolesť a starosti, a prežite roky, ktoré sú pred nami, v láske a radosti a v pokore.

A nasledujte svoj rozum, srdce často vie byť slepé. Keď začneme pochybovať o svojich sylách, spomeňme si na Evanjelický spevník 76, ktorý som vďačne prebral z prianí našej čitateľky:

 1. Rok nový zase k nám
  prišiel, v ňom teš sa každý
  a veseľ.
  Refr.: Radujme sa, veseľme
  sa v tomto novom roku.
  2. Buď Bohu sláva na nebi
  a pokoj ľuďom na zemi.
  Refr.:
  3. I roku pominulého
  Boh nás ochránil od zlého.
  Refr.:
  4. Keď Syna svojho dal
  z neba, s Ním všetko dá, čo
  nám treba.
  Refr.:
  5. Aj cez rok nastávajúci,
  zostaň s nami, Všemohúci!
  Refr.:
  6. Kráľovstvo Jeho hľadajme
  a v Neho stále dúfajme.
  Refr.:
  7. Za dobro, dané nám z neba,
  česť Bohu, sláva, veleba.
  Refr.:
  8. Keď v mene Krista
  prosíme, Boh dá viac, ako
  myslíme, Otvor, Pane, štedrú
  ruku, v tomto novom roku.

“Takto môj starky Petrák začínali každý rok,” uvádza čitateľka.
Buď sláva Bohu na nebi a pokoj ľuďom na zemi, priatelia.

Prajem pekný týždeň vám a nám všetkým. A ďakujem, že ste!

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.