Viac pohrebov než krstov

23.júl 2013

Silbaš takisto patrí medzi tie naše dediny, v ktorých je viac pohrebov než krstov. Minulý rok nebol v tom žiadnou výnimkou. Ako nám povedala tajomníčka Miestneho spoločenstva Milanka Pejaková, vlani v Silbaši bolo 48 pohrebov. Vedúca Miestnej kancelárie Jasmina Ostojićová do matriky zosnulých zapísala 38 osôb, a to 20 žien a 18 chlapov. Najmladší zosnulý vlani bol Josip Plachtinský, narodený roku 1964, a najstaršia zosnulá Silbašanka bola Latinka Obradovová, narodená roku 1919.

Miluška Kukučková s dcérou Viktóriou, narodenou 12. januára 2012

Miluška Kukučková s dcérou Viktóriou, narodenou 12. januára 2012

Matrikárka do knihy sobášených zapísala 11 mladomanželských párov.

Údaje o počte novorodencov nám poskytli v silbašskej ambulancii. V roku 2012 sa narodilo 19 detí, a to 10 chlapcov a 9 dievčat.

Ako uviedol evanjelický farár Vladimír Lovás st., v minulom roku boli pokrstené 4 deti (dvaja chlapci a dve dievčatá). Okrem toho pokrstili sedem dospelých osôb (dvoch chlapov a päť žien), takže spolu bolo pokrstených 11 osôb. Večeru Pánovu prijalo 114 osôb.

V evanjelickom chráme sa v minulom roku sobášili dva páry.

V roku 2012 zo silbašského Domu smútku na večný odpočinok vyprevadili 13 evanjelikov (7 žien a 6 chlapov). Najstarší pochovaný bol Ján Kolár (89-ročný) a najmladšia zosnulá bola Zuzana Bodi (57-ročná).

Od silbašského pravoslávneho kňaza Paju Alterova sa dozvedáme, že vlani v pravoslávnom kostole pokrstili 10 osôb a osudové áno vyslovili tri manželské páry. Na večný odpočinok vyprevadili 26 osôb pravoslávneho vierovyznania.

Rastislav Kopčok

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs