Združenými silami možno viac dosiahnuť

🕔17. júna 2014

Hrozno, podobne ako aj iné plodiny, prinieslo toho roku dobrú úrodu tak kvalitou, ako aj kvantitou. Vďaka dostatočnému počtu slnečných dní obsahuje viacej cukru ako v rokoch minulých. Na základe tohto by sa mohlo očakávať, že sú vinohradníci tohto roku

Čitať viac

Pôžička, samozdanenie a predsavzatie vybudovať cesty

🕔11. júna 2014

Často sme si zvykli hovoriť, že výstavba ciest už či pouličných alebo tých, ktoré spájajú osadu s osadou je snom občanov a keď sa už cesty začali budovať a i vybudovali sa, sen sme prekrstili na skutočnosť a bolo by to. V tomto texte tiež chceme

Čitať viac

Ich zásada je dobre hospodáriť

🕔2. júna 2014

Keby všetky pracovné organizácie pracovali tak ako podnik na výrobu koženej galantérie Merkur v Báčskej Palanke, nebolo by treba robiť zvláštne stabilizačné opatrenia. V tejto pracovnej organizácii vždy vedeli pomerne hospodárne nakladať s pracovnými prostriedkami, takže aj ich pracovné výsledky

Čitať viac

30 ROKOV V DEDINÁCH A MESTÁCH

🕔26. mája 2014

Presne tridsať rokov uplynulo od toho dňa, keď sa v Petrovci a okolitých osadách, v ktorých žijú príslušníci slovenskej národnosti, dostalo do rúk čitateľom prvé číslo novín vytlačených v slovenčine a pomenovaných Hlas ľudu. Ako je známe, to sa stalo už na štvrtý deň slobody,

Čitať viac

Spoločným úsilím k spoločnému cieľu

🕔19. mája 2014

Okrem Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian a Branka Grbića z Maglića Októbrovú cenu Báčskopetrovskej obce na rok 1973 získalo aj Miestne spoločenstvo z Kulpína. V zdôvodnení Obecnej komisie pre Októbrovú cenu sa píše, že sa Miestnemu spoločenstvu  v Kulpíne udeľuje Októbrová cena za dosiahnuté vynikajúce výsledky

Čitať viac

Jeden sme rod

🕔13. mája 2014

Pod heslom: Gens una sumus (jeden sme rod) prebiehajú v Skopji XX. Mužské a V. ženské olympijské hry. Kým naše šachistky nezahrali významnejšiu rolu – nekvalifikovali sa do finálovej skupiny, ale sa musia uspokojiť s bojom o deviate až šestnáste miesto, – muži hrajú

Čitať viac

Spolupráca miestnych rozhlasových staníc

🕔5. mája 2014

Na iniciatívu Slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu prednedávnom sa konala prvá schôdza predstaviteľov miestnych rozhlasových staníc, ktoré pravidelne alebo občas vysielajú program v slovenskej reči. Schôdze sa zúčastnili predstavitelia z miestnych rozhlasových staníc Kysáč, Báčsky Petrovec, Kulpín, Šíd, Kovačica, Padina a

Čitať viac

Väčšiu pozornosť žiackym kuchyniam

🕔28. apr 2014

Už či v mestách alebo v menších osadách v rámci škôl a školiek sa v posledných rokoch zakladajú žiacke kuchyne. Vyžaduje si to predovšetkým naše dnešné tempo života, dlhý a náporný pobyt v škole, keď desiata každému žiakovi dobre príde. Zaujímalo nás, aká pozornosť sa tejto otázke

Čitať viac

Dejiny tejto školy sú poznačené pokrokom, demokraciou, láskou k práci a ľudu

🕔11. apr 2014

ÚRYVOK Z PREJAVU RIADITEĽA GYMNÁZIA PAVLA MUČAJIHO Terajší riaditeľ Slovenského gymnázia v Petrovci Pavel Mučaji mal na slávnostnom zasadnutí prejav, v ktorom medziiným povedal: Hľa, sme tu, na hranici dvoch polstoročí, na historickom prelome času nášho gymnázia, na medzníku dvoch päťdesiatok,

Čitať viac

Rozprúdi sa činnosť žien Petrovskej obce

🕔7. apr 2014

Ešte začiatkom tohto mesiaca sa konala v Petrovci schôdza odbočky pre spoločenskú aktivitu žien, kde sa hovorilo o rozprúdení činnosti žien v zimnom období ako v obci, tak i jednotlivo v každej osade Petrovskej obce. Onedlho sa potom uskutočnila i schôdza ženskej odbočky v Petrovci, aby vypracovala jednak

Čitať viac