Divadelná knižnica a Petrovské pohľady 8

3.aug 2016

Divadelná knižnica a Petrovské pohľady 8

VDSC_5333_resizestúpili sme do týždňa, v ktorom sa začal napĺňať program Slovenských národných slávností 2016.

Kolektív Knižnice Štefana Homolu v rámci 55. Slovenských národných slávností a z príležitosti 150. výročia divadla v Petrovci zorganizoval výstavu Divadelná knižnica vojvodinských Slovákov, ktorej vernisáž bola dnes predvečerom.

Výstava obsiahla knihy a iný dokumentačný materiál z divadelnej knižnice vojvodinských Slovákov, ktorým knižnica disponuje vo svojej regionálnej zbierke. Má význam predovšetkým pre režisérov a hercov, ako aj pre všetkých tých, ktorí majú blízky vzťah k divadlu a divadelníctvu. Súčasťou výstavy sú aj knižné vydania z oblasti divadelníctva vydané v Slovenskom vydavateľskom centre.

DSC_5350_resizeNa vernisáži dokumentárnej výstavy Divadelná knižnica vojvodinských Slovákov riaditeľka knižnice Jarmila Stojimirovićová privítala návštevníkov a dejiny divadelníctva priblížil herec Miroslav Babiak.

Prítomným sa prihovoril i predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić a výstavu otvorila predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová.

Večierok hrou na husliach spríjemnila hudobníčka Marína Cerovská, žiačka strednej hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade.


DSC_5379_resizeTridsiatidvaja profesionálni výtvarníci alebo výtvarní snaživci sa predstavili v rámci jednej výstavy so šesťdesiatimi dvoma prácami rozličných motívov k tomu vyhotovených rôznymi technikami.

Autori sú členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov, nielen z Petrovca, ale aj z Hložian, Kulpína, Pivnice, Maglića, Čerevića, Nemecka a Spojených štátov Amerických.

O hodinu po vernisáži v Knižnici Štefana Homolu boli sme svedkami otvorenia aj kolektívnej výstavy Petrovské pohľady 8.

 DSC_5362_resizeV rámci otváracieho programu sa prihovorili predsedníčka združenia Mária Ivičiaková, výtvarný kritik Vladimír Valentík, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová, ktorá výstavu aj otvorila.

DSC_5399_resizeNa dobrú náladu prítomných viaceré piesne zo svojho repertoáru zaspievala spevácka skupina Petrovčanky, ktorá sa nacvičuje v Spolku petrovských žien, spolu so sólistkou Katarínou Balážovou. Hudobne ich na harmonike sprevádzal Zdenko Makovník.

Zároveň si záujemcovia mohli obzrieť i výstavu detských obrazov, ktoré vznikli v rámci výtvarného tábora počas tohtoročného Dňa Petrovca.

Zajtra Slávnosti ponúknu ďalšie obsahy a od piatka sa v nasledovný víkend už rozbehnú na plné obrátky.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs