Festival s dobrým menom

13.apr 2014

Festival s dobrým menom

Kým prvý – marcový – víkend 20. Dní Janka Čemana v Pivnici prebiehal hlavne v znamení osláv festivalu a OD Janka Čemana, organizátora tohto jarného divadelného podujatia, druhý víkend (4. – 6. apríla) bol už viac súťažný. Na svoje si prišli tak tí mladší, ako aj starší milovníci scénického umenia.

V piatok 4. apríla na pivnických divadelných doskách sa najprv predstavili mladučkí herci zo ZŠ Jána Kollára v Selenči s inscenovanou ľudovou rozprávkou zo zbierky bratov Grimmovcov Snehulienka a sedem trpaslíkov v réžii Anny Kolekovej, Terézie Trusinovej a Anny Petrášovej. Vo večerných hodinách nasledovalo divadlo z celkom iného súdka, keď vystúpili ochotníci Ochotníckeho divadla Ustanovizne pre kultúru, informovanie a vzdelávanie Kultúrno-informačného strediska Kysáč. Podnetom bol dramatický text pod názvom Klietka, ktorý napísali mladí autori Branislav Čeman a Svetlana Gašková, a B. Čeman hru aj režíroval. Klietka je tu symbolom zo všetkých strán uzavretého priestoru, do ktorého ľudia zamkýnajú okrem iného aj ľudí. Roly stvárnila desaťčlenná herecká posádka v zložení: Anička Vozárová, Andrej Matúš, Anna Chrťanová-Leskovac, Denisa Miháľová, Branislav Čeman, Hana Katarína Ďurovková, Tatiana Klinková, Ján Jambrich, Miroslav Vozár a Milan Klinko. Všetko sú to osvedčení herci a aj mladý režisér Čeman vyrástol v tomto kysáčskom divadle. Podnetom predstavenia bol pivnický dramatický seminár Píšeš? Píšem!

Kysáčska Klietka najúspešnejšia (Foto: Ján Čobrda Blitz)

Kysáčska Klietka najúspešnejšia (Foto: Ján Čobrda Blitz)

Sobota patrila Novosadčanom a známej a vďačnej inscenácii Zypa Cupák – dramatizácii románu Jána Čajaka ml. Mladšia výprava hereckej družiny zo SKC P. J. Šafárika túto komédiu nacvičila pod režijnou taktovkou Rastislava Zorňana. Predstavenie sa páčilo pivnickému festivalovému obecenstvu a podľa toho, čo sme zistili v nedeľu 6. apríla pri vyhodnotení festivalu, aj členom posudzovacej komisie…

NAJVIAC OCENENÍ KYSÁČANOM

Pri zatvorení Dní Janka Čemana a festivalu DIDA obecenstvo slovami vďaky oslovil Ján Kmeťko, predseda oslavného výboru, potom podnetným prejavom o udržiavaní a zveľadení divadelnej tradície v Pivnici Dr. Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade. V duchu festivalovej tradície nasledovalo zverejnenie správy o priebehu uplynulého divadelného podujatia. Člen posudzovacej komisie Vladimír Valentík (predsedníčkou bola Zuzana Tárnociová a ďalšou členkou Zuzana Týrová) predovšetkým vyzdvihol skutočnosť, že trpezlivosť a stále zveľaďovanie divadla dali v Pivnici skvelé výsledky, a tak sa DIDA stala festivalom s dobrým menom. Tajomstvo úspechu je vraj jednoduché: „Je to láska a odovzdanosť divadlu týchto dobrých a obetavých ľudí zoskupených v Divadle Janka Čemana.“

Gratulácie predstaviteľom najúspešnejších súborov a jednotlivcom

Gratulácie predstaviteľom najúspešnejších súborov a jednotlivcom

V programe 20. festivalu DIDA bolo 9 predstavení, z čoho 6 súťažných, ktoré podali Pivničania, Kysáčania (dve), budapeštianske Divadlo Vertigo, Selenčania a Novosadčania. Cenu Janka Čemana za podanie najautentickejšieho obrazu života dolnozemských Slovákov získali ochotníci SKC P. J. Šafárika v Novom Sade za predstavenie Zypa Cupák. Z dvoch nových divadelných textov komisia odmenila predlohu Klietka autorov Branislava Čemana a Svetlany Gaškovej. Kysáčania sa stali aj víťazmi festivalu, lebo za svoju Klietku získali aj Cenu za najúspešnejšie predstavenie, teda i právo predstavovať festival DIDA na festivale Palárikova Raková v Čadci. Hlavní protagonisti si však ocenenia nemohli prevziať, lebo v nedeľu súbor už bol na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Cenu za dramaturgiu alebo dramatizáciu textu sa komisia tentoraz rozhodla neudeliť. Najlepšou herečkou sa podľa mienky odborníkov stala Viola Thirringová z budapeštianskeho Divadla Vertigo v Maďarsku, druhú cenu získala Anka Tótová z Pivnice, dve tretie ceny dostali Bojan Brnadić z Nového Sadu a Milan Klinko z Kysáča. V závere oficiálnej časti moderátorka Kvetoslava Imreková prečítala príležitostný list Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej a na oslavu divadla odznelo aj hosťujúce predstavenie z Čadce. Členovia detského a mládežníckeho divadelného súboru Eva pri KIC a ZUŠ Jozefa Potočára zahrali presvedčivú a premyslenú drámu Tlkot (d)uší v réžii Evy Matisovej a Dagmar Štekláčovej.

Posudzovacia komisia: (zľava) Zuzana Tárnociová, Vladimír Valentík a Zuzana Týrová

Posudzovacia komisia: (zľava) Zuzana Tárnociová, Vladimír Valentík a Zuzana Týrová

A tak sa tematický a vyprofilovaný divadelný festival DIDA dostal na prah svojej tretej dekády. Veríme, že v jeho ďalšom organizovaní a zveľaďovaní dobrým a obetavým členom OD Janka Čemana pomôžu aj ďalší dobrí ľudia.

        Anna Francistyová a Elena Hložanová

                                                                      

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs