Vedomosti na skúške

13.apr 2014

Vedomosti na skúške

V sobotu 5. apríla v súlade s rozhodnutím Výboru pre vzdelávanie NRSNM, čiže Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl, prebiehali medziobecné súťaže zo slovenčiny pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl.

KYSÁČ. V ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči si vedomosti z materinského jazyka overilo 63 žiakov základných škôl z Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpína a Kysáča. Spomedzi žiakov 5. ročníka najúspešnejší boli: Sára Obuchová z Kulpína – prvé miesto (19 bodov), Daniel Miháľ z Kysáča – druhé miesto (18,5 bodu) a Martin Pavčok z Petrovca – tretie miesto (17,5). Keď ide o žiakov 6. ročníka, prvé miesto s počtom bodov 17 obsadila Maja Vargová z Kysáča, druhé miesto so 16 bodmi obsadili tri žiačky: Miluška Vranková z Kysáča, Sabína Cerovská a Anička Labátová z Petrovca. Na treťom mieste je Irena Struhárová z Petrovca (15,5). Prvé miesto zo siedmakov, s počtom bodov 15, obsadila Jana Urbanová z Kysáča. Na druhé miesto sa dostala Daniela Šmitová z Kysáča (14,5). Tretie miesto, s počtom bodov 14, obsadili štyria žiaci: Ester Greksová z Hložian, Boris Lukáč z Petrovca, Kristián Križan z Kysáča a Sára Valentíková z Petrovca. Prvé miesto, keď ide o žiakov záverečného ročníka, obsadil Vladimír Zima z Kulpína (16,5), druhé miesto Tamara Ušiaková z Petrovca (15,5) a tretie Aňa Marčoková z Kysáča (15 bodov). Po skončení súťaže riaditeľka kysáčskej školy Anna Gašparovićová najúspešnejším žiakom udelila diplomy a knižné odmeny.

Časť odmenených žiakov v Kysáči

Časť odmenených žiakov v Kysáči

PIVNICA. V Základnej škole 15. októbra v Pivnici prebiehala medziobecná súťaž pre 39 žiakov z Pivnice, Selenče, Silbaša a Lalite. V rámci 5. ročníka výsledky sú nasledujúce: prvé miesto získali Pivničanky Gabriela Valentíková a Patrícia Kmeťková, druhé miesto obsadili Matilda Hložanová zo Silbaša a Valentína Imreková z Pivnice a na treťom mieste sú Selenčanka Ivona Zolňanová a Pivničanka Anita Grňová. Výsledky šiestackých snáh: prvé miesto obsadila Pivničanka Milina Milecová, druhé získali Denis Pudelka z Pivnice a Martina Čobrdová zo Silbaša, kým tretie miesto obsadili Patrik Malina zo Selenče a Lea Vágalová z Pivnice. V rámci 7. ročníka najúspešnejší boli znovu Pivničania: prvé miesto obsadil Filip Herček, druhé Ingrid Česková a tretie Dávid Kalko. Výsledky žiakov ôsmeho ročníka sú: prvé miesto obsadila Pivničanka Marcela Valentíková, druhé miesto získali Juraj Súdi zo Selenče a Kristína Vinkoviťová z Pivnice a tretie miesto obsadil Martin Švec zo Selenče.

STARÁ PAZOVA. Hostiteľkou medziobecnej súťaže zo slovenského jazyka bola aj Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Súťažilo 35 žiakov vyšších ročníkov z troch základných škôl: 24 žiakov ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, 7 žiakov ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku a 4 žiaci ZŠ Jovana Popovića v Suseku. V kategórii piatakov prvé tri miesta obsadili: Valentína Hudecová (19 bodov) z Pazovy, Sarah-Malvína Čelovská (17,5 bodu) zo Suseku a Boris Potran (15,5) zo St. Pazovy. V kategórii šiestakov boli najúspešnejší Pazovčania – Marta Kukučková (17 bodov), Oleg Turčan (16,5 bodu) a Maja Opavská (16 bodov). Najlepšie výsledky spomedzi ôsmich siedmakov dosiahli žiaci hostiteľskej školy: Michaela Lešťanová (18 bodov), Ivana Fitošová a Branislav Pop (obsadili 16 bodov) a na treťom mieste (15,5 bodu) sa umiestnili Anabela Stošićová a Branislav Topoľský zo St. Pazovy a Emília Jana Pálešová z Erdevíka. V kategórii ôsmakov súťažilo jedenásť žiakov. Prvé miesto obsadila Katarína Rumanová (16,5 bodu) z Pazovy, dve druhé miesta Kristína Ikerová z pazovskej školy a Filip Ďurík z erdevíckej školy (14  bodov), kým tri tretie  miesta (13 bodov) získali: Mário Kočiš a Ivona Zolnajová z Pazovy a Eduard-Sebastián Urban zo Suseku. Pazovských žiakov na súťaž pripravovali profesorky Katarína Topoľská a Jarmilka Dolinajová, so žiakmi z Erdevíka pracovala profesorka Ruženka Ďuríková a so žiakmi zo Suseku Ruženka Kolárová.                                                                               

Účastníci súťaže v Padine

Účastníci súťaže v Padine

PADINA. V Základnej škole maršala Tita v Padine sa v medziobecnej súťaži zo slovenského jazyka zúčastnilo 56 žiakov vyšších ročníkov základných škôl z Aradáča, Jánošíka, Kovačice a Padiny. V kategórii žiakov 5. ročníka prvé miesto obsadila Jarmila Hriešiková zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, druhé s rovnakým počtom bodov získali Vanesa Marková a Anna Sojáková zo ZŠ maršala Tita v Padine, pokým tretie miesto podľa počtu bodov patrilo Eme Farkašovej z Kovačice a Dane Marušníkovej z Padiny. V kategórii žiakov 6. ročníka prvé miesto obsadila Jana Viergová z aradáčskej ZŠ Bratstvo. Druhé obsadili štyria žiaci: Natali Garafiátová a Ivana Petrášová z Padiny, Diana Nedelická z Aradáča a Jozef Barca z Kovačice. Tretie miesto obsadil Ján Farkaš z Kovačice. V kategórii siedmakov prvé miesto sa dostalo Ivone Bírešovej z Kovačice, druhé miesto patrilo Dušane Babincovej, tiež z Kovačice, a treťou sa podľa počtu získaných bodov stala Vinona Dudková z jánošíckej ZŠ T. G. Masaryka. V kategórii žiakov 8. ročníka najlepšie výsledky dosiahla Martina Čížiková z Kovačice, druhé miesto si vybojovala Hana Čížiková, tiež z Kovačice, a tretie miesto získali Kristína Kužiaková z Aradáča a Rebeka Majdlíková z Padiny. Po skončení súťaže riaditeľ padinskej školy Ladislav Petrovič udelil diplomy a knižné odmeny najúspešnejším žiakom. Pre účastníkov súťaže bola zorganizovaná návšteva Etno domu Petráš a padinskej studne.

                                    Elena Šranková, Vladislava Lovásová, Anna Lešťanová, Anička Chalupová 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs