Ideálna príležitosť

9.apr 2014

Ideálna príležitosť

15osomacrosofJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: TAMARA LETIĆ, ROZVOJOVÉ STREDISKO MICROSOFT SRBSKO

– Čo Konteh znamená pre Microsoft: príležitosť stretnúť sa s budúcimi odborníkmi alebo i čosi viac?

– Pre nás je Veľtrh podnikateľských možností predovšetkým príležitosťou stretnúť sa na jednom mieste tvárou v tvár tak s našimi potenciálnymi zamestnancami, ako aj so spolupracovníkmi ďalšími, internými. Teda ľuďmi, ktoré pozývame na prax, lebo stále potrebujeme nové kádre. Keďže sa rýchlo rozvíjame, Konteh je ideálnou príležitosťou porozprávať sa tak s tými záujemcami, ktorí ešte študujú, ako aj s tými, ktorí fakultu už ukončili. Práve prebieha prihlasovanie na prax u nás, ktorú máme celý rad rokov, nielen letnú, ale i tú počas iných období roka. Proces je rovnaký: testovanie, rozhovory… Letná prax trvá tri mesiace. Koncipovaná je tak, že v nej ide o plný pracovný čas, keďže sú to mesiace, keď študenti majú voľno. Iná, zimná prax alebo tá v ďalších mesiacoch, je stanovená tak, že ide o polovičný pracovný úväzok, o štyri hodiny denne. Takýto praktikant má svojho mentora a v dohovore s ním prebieha jeho angažovanie sa. Vedomí sme si toho, že študenti majú povinnosti, ktorým sa musia prispôsobiť, zladiť si ich.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs