EUROKOMPAS 2014: Pokrok a kandidatúra

9.apr 2014

EUROKOMPAS 2014: Pokrok a kandidatúra

Hlavná negociátorka Tanja Miščevićová pri jednom z nedávnych stretnutí s novinármi

Hlavná negociátorka Tanja Miščevićová pri jednom z nedávnych stretnutí s novinármi

Keď sa zo súčasnej perspektívy analyzuje retrospektíva, možno si všimnúť, že posledných päť rokov bolo zvlášť významných pre celkový proces eurointegrácie. Na sklonku roku 2009, len tri dni po historickom 19. decembri, keď platnosť nadobudol historický dokument o bezvízovom režime s krajinami Európskej únie, Srbsko odovzdalo oficiálnu žiadosť o začlenenie do únie.

Potom nastúpil taktiež rušný rok 2010. V jeho prvý februárový deň Dočasná obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Srbskom nadobudla platnosť, aby v polovici júna EÚ schválila rozhodnutie o začiatku ratifikácie Stabilizačnej a asociačnej dohody. Nič podstatne významné sa následne nedialo až do konca októbra 2010, keď Rada ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ prijala rozhodnutie postúpiť Európskej komisii na rozbor kandidatúru Srbska pre členstvo v únii. O mesiac neskoršie, 24. novembra 2010, európsky komisár pre rozšírenie Štefan Füle odovzdal vtedajšiemu predsedovi vlády Srbska Mirkovi Cvetkovićovi Dotazník Európskej komisie zaslaný Republike Srbsko kvôli prichystaniu stanoviska o žiadosti Srbska o členstvo v EÚ. Jeho vyplnenie bolo jednou z prvých podmienok získať štatút kandidáta na členstvo.

Prvý mesiac roku 2011 zostane v kronikách našej eurointegrácie zapísaný podľa toho, že v jeho druhej polovici Európsky parlament ratifikoval Stabilizačnú a asociačnú dohodu Európskej únie a Srbska. Na samotnom konci uvedeného mesiaca premiér Mirko Cvetković odovzdal európskemu komisárovi pre rozšírenie Štefanovi Fülemu súbor odpovedí, čiže vyplnený Dotazník adresovaný Európskej komisii. Posledné odpovede na niektoré dodatočné otázky sme zaslali 22. apríla 2011.

V polovici októbra uvedeného roku Európska komisia vo svojej mienke o kandidatúre Srbska odporučila udeliť nám štatút kandidáta pre členstvo v EÚ, s tým, že rokovania o členstve začnú vo chvíli, keď Srbsko dosiahne pokrok v dialógu s Prištinou.

Ďalší historický dátum bol 1. marec 2012, keď Európska rada schválila rozhodnutie udeliť Srbsku štatút kandidáta na členstvo v EÚ. O viac než rok neskoršie, 19. apríla 2013, Európsky parlament prijal rozhodnutie o pokroku Srbska. Na základe toho Európska komisia 22. apríla odporučila otvoriť prístupové rokovania s našou krajinou. Na sklonku júna 2013 európski lídri na stretnutí v Bruseli rozhodli, aby sa prístupové rokovania začali najneskoršie v januári 2014. Vlani koncom júla Dohoda o stabilizácii a pridružení nadobudla platnosť a l. septembra Európska únia ukončila proces jej ratifikácie. Samozrejme, najdôležitejší dátum tohto roku a v poslednom období je 21. január 2014, deň konania prvej medzivládnej konferencie medzi Srbskom a EÚ, označujúci vlastne začiatok prístupových rokovaní na politickej úrovni.

Aj keď sa z tohto stručného pohľadu možno zdá, že diania mali bezproblémový sled a spád, skôr opak je pravdou. Bolo treba ozaj mnoho úsilia, opatrení, reforiem, občas priam tektonických spoločenských zmien na realizovanie a zdolanie potrieb, nárokov a tempa eurointegrácie. Podstatné je však to, že táto nemala, ani dnes nemá reálnu alternatívu. Čo nám je azda aj tou prvou smernicou do budúcna.

     Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs