Bum-bum-bum!

9.apr 2014

Vážení prítomní, neprítomní a ostatní konzumenti dnešného bubnovania, dovoľte, aby som vám, s nepatrným oneskorením, zablahoželal k príchodu jari, k prebúdzaniu jarnej únavy, k príletu bocianov a lastovičiek, k odletu lepších čias, ako i k preletu… tom… preletom; áno, k preletom, respektíve k pokusom o prelety. Nedajte sa, ctení prelietači, prosím, znechutiť prípadnými začiatočnými neúspechmi, ani eventuálnym tvrdým pristátím. Viete, ako sa u nás hovorí. Prvé mačiatka končia vo vode. V úpornosti a opakovaní pokusov je krása; tam sú korene úspešných preletov. V každom hniezde dobre, v cudzom najlepšie. Preleť, preleť, čierny vták… Pardon: spievať sa dnes nebude, lebo, ako je dobre známe, my predsa zase, to jest ešte furt, postíme. Zato si ale môžeme slobodne a s čistým svedomím zarecitovať. O sladkom pôstiku snívam peknotou pôstu nadšený / a v pôstnom duše mojej ohlase / môj osobný post je v pôste všeobecnom a veľkolepom celý zahmlený. Za pôstne pokrmy a nápoje Tebe, Otčina, ďakujeme. Amen.

Ako je vám známe, Generálne zhromaždenie Spojených národov vyhlásilo dátum 6. apríla, keď sa v roku 1896 uskutočnili prvé moderné Olympijské hry za Deň športu. Nakoľko nám je známe GéZé eSeN hodlá ten istý dátum vyhlásiť aj a najmä za Deň fair-play, následne povestnému hosťovaniu – práve 6. apríla – dvoch Svetochýrnych a Našich Športových Dejateľov a Priateľov Temerbratov (akoby ich jedna mater mala v mlieku kúpavala zlatým priam miliónovým povojníčkom bola povíjala…) Duška a Neška  – vo vysielaní Útisok nedele. Prečo? Lebo GéZé eSeN ohromne vysoko ocenilo nadovšetko férový a nevídane korektný a dojímavo úprimný a precítený tévédialóg Našich Geniálnych Rytierov Športu týkajúci sa absolútneho zviditeľnenia doteraz len matne viditeľných súvislostí ohrozujúcich budúcnosťprítomnosťaminulosť  Našich Globálnych Športových Brandov Patlidžánu a Červenajúceho sa hniezda, a to práve v období obligátneho ničím nevyvolaného dlhotrvajúceho pôstu. Hej ver´ tak!

Bum! 

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs