Len spomienka a snímka

6.jún 2016

Len spomienka a snímka

   

Niekdajší stred mesta so studňou

Niekdajší stred mesta so studňou

Všetko vôkol nás sa tak rýchlo mení, že si to zväčša ani nevšímame. Ti zmeny sú dakedy opodstatnené, inokedy zase privodzujú nenapraviteľné straty.

Napríklad ak dôjde k poškodeniu nehnuteľných pamiatok, ktoré máme, patriacich k histórii a hodnotám vytvorenými predkami.

Alebo keď ide o jedinečné bohatstvo, v ktorom je skoncentrované aj staviteľské umenie, aj remeselnícke majstrovstvo, aj dôkladnosť autora. Vlastne, každý objekt nesie pečať svojej doby a mnohé z nich sú ukážkou meniacich sa spoločenských pomerov, striedania architektúr. Aj fotky, staré a nové, sú studnicou poznávania minulosti a spôsobu života našich predkov počas tých novších dejín.

Z novších čias: rok 1975

Z novších čias: rok 1975

Identifikácia každého mesta je vizuálne vyvolaná predovšetkým jeho budovami, ulicami, námestiami. Preto je aj ich odstránenie alebo znehodnotenie tých, ktoré dané mesto po roky charakterizovali krokom k strate jeho identity a integrity. Lebo, keď zmiznú budovy, zostanú len bledé spomienky, v najlepšom prípade fotografie a pohľadnice. Ako spôsob vrátiť sa do čias niekdajších vidieť a vedieť ako to kedysi všetko vyzeralo.

Platí to aj o týchto záberoch, pochádzajúcich z rôznych období dvadsiateho storočia. Verne znázorňujú raz rýchlejšie, inokedy pomalšie premeny Starej Pazovy. Sú zo súkromného archívu kronikára a zberateľa Jána Horváta a nielen svojim vekom sú vzácne… Veď po tom, čoho už niet, len spomienka, alebo v šťastnejšom prípade i snímky zostávajú. Prípadne slová v dákej kronike.

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs