Minimalistický eko-park Medzi brezami v Novom Sade

6.jan 2016

Minimalistický eko-park Medzi brezami v Novom Sade

Foto: NKN

Foto: NKN

Občianske združenie Novo kulturno naselje vlani mnohých Novosadčanov príjemne prekvapili s vynikajúcim projektom pod názvom Medzi brezami.

– Ide o montážno-demontážny malý park s iniciatívou, aby sa stal stálym, a činí ho mobiliár, akým sú hojdačky, tribúny a kreslá z paliet, domčeky pre vtáčiky a iné, – približuje koncept projektu jeden z iniciátorov Marko Jozić, inak predstaviteľ združenia Novo kulturno naselje z Nového Sadu.

11155106_504017633086963_4813279663429620648_o– Tento projekt si nárokuje stať sa novou oázou v mestskej časti Novo naselje a miesto zoskupovania sa mladých a uskutočňovania kultúrnych a vzdelávacích obsahov.

Projekt podporil Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus, staviteľstvo a ochranu životného prostredia, a do jeho výstavby sa zapojili partnerské organizácie Zelené riešenie, JCI Nový Sad, Združenie pre ochranu a výskum vtákov Srbska a iné podniky.

 

No url attribute defined!

– Idea o mini-parku Medzi brezami existuje už niekoľko rokov. Rozmýšľali sme o tom, že je potrebné zabudnutý a opustený park s brezami oživiť, upraviť a obohatiť novými obsahmi, – hovorí o samotnej idey Marko. – Vlani v jeseň sme sa rozhodli konať. Pobudnúc dlho v priestore, dobre sme “pocítili” a preskúmali priestor rozhlohy takmer 200 štvorcových metrov a prišli na riešenia, aké intervencie by sa mohli vykonať a čo všetko by sa mohlo najsť v našom novom parku.

10258552_593161590839233_8285855459693286335_o

Foto: NKN

A tak začali so zbieraním paliet z rozličných zdrojov, ale začalo sa aj s pracovnými akciami, do ktorých sa zapojili aj naši susedovci a to pri brúsení, nanášaní laku, vypracovaní lavičiek, stolov a javiska, ako aj hojdačiek, smetných košov z pneumatík a svetrov pre brezy. Pridanou hodnotou celého projektu je účasť tak dospelých, ako aj detí na pracovných akciách.

Po upravení a vypracovaní parku, v spomínam parku zorganizovali debaty na tému ochrany životného prostredia, čo je vlastne aj základný cieľ projekt. Okrem toho, cieľmi sú aj zvyšovanie povedomia o význame ekológie, zvlášť u detí a mladých, afirmácia ochrany prírody a ochrany životného prostredia ako základných hodnôt spoločnosti, promócia zdravých životných štýlov a podnecovanie občanov, aby okolie dožívali ako vlastný priestor,

Zelené riešenie pridalo nápomocnú ruku k realizácii projektu Medzi brezami

Katrin Stupavská v mini-parku Medzi brezami (Foto: NKN)

Katrin Stupavská v mini-parku Medzi brezami (Foto: NKN)

– Pripojili sme sa k projektu Medzi brezami s cieľom poukázať občanom na význam zelených plôch vo vnútroblokoch, – hovorí Katrin Stupavská, predstaviteľka mimovládnej organizácie Zelené riešenie. – Zeleným plоchám vo vnútоrblоkоch sa nevenuje dostatočná pozornosť, čím utrácajú na svojej funkcii zoskupovania, kamarátenie a hru obyvateľov.

Úloha Zeleného riešenia v projekte Medzi brezami bola vytvoriť  kreatívny, ekоlоgický a funkčný priestor pre deti a dospelých.

– Idea využiť predmety,  ktoré utratili svoju pôvodnú funkciu a vytvoriť z nich elementy mestského nábytku bola pre nás inšpirujúca, – hovorí Katrin.  – Staré drevené palety sme využili pre pohodlné kreslá, stolíky a malé javisko. Z automobilových pneumatík sa stali hojdačky pre najmladších a bavlnu sme využili na štrikované a hačkované svetre, ktoré sme symbolicky obliekli brezám k nadchádzajúcej zime.

Foto: NKN

Foto: NKN

Katrin vysvetľuje, že kombináciou materiálov, ktoré mоžno recyklоvať na zelenej plоche sa im podarilo užívateľоm parku približiť estetický a ekоlоgický priestоr.

– Výslednicou spоlupráce s оstatnými združeniami je príklad akо ochrániť оkоlie a akо v ňоm využiť voľný čas na kamarátenie, hru a edukáciu, – konštatuje Katrin.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs