Návštevnosť na dobrej úrovni

23.máj 2016

Návštevnosť na dobrej úrovni

SKONČIL 83. MEDZINÁRODNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY VEĽTRH

5V piatok, 20 mája 2016 sa zatvorili brány populárneho poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade. Veľmi dobrú úroveň veľtrhu potvrdili mnohé pozitívne reakcie od vystavovateľov a návštevníkov. Veľtrh opäť priniesol pestrú skladbu vystavujúcich spoločností, bohaté sprievodné podujatia a vysokú návštevnosť.

Počas siedmich dní ho navštívilo okolo 125 000 návštevníkov. Podľa slov čelných ľudí Novosadského veľtrhu, tohtoročný veľtrh pri porovnaní s tým minuloročným bol úspešnejší po väčšom počte zahraničných vystavovateľov, medzinárodných aktivít, počte návštevníkov. Zároveň bol o 10 percent väčší po veľkosti výstavnej plochy.

V tomto roku sa verejnosti predstavilo okolo 1 500 vystavovateľov zo 60 krajín sveta. Úspešné boli aj kolektívne výstavy viacerých krajín, ako napr. Talianska, Maďarska, Holandska, Rakúska, po ďesaťročnej prestávke aj Španielska, Turecka…

12Podľa predbežných údajov, spokojní sú aj predajcovia poľnohospodárskych strojov a mechanizácie. Podpísané boli predajné zmluvy a predbežné ponuky v hodnote okolo 20 miliónov eur, čo predstavuje takmer jednu pätinu ročného obratu na trhu s poľnohospodárskymi strojmi.

7S účasťou na veľtrhu boli spokojní aj dobytkári, ktorí predali takmer všetok vystavovaný dobytok.

Tohtoročnou novinkou na výstavisku pre všetkých návštevníkov a vystavovateľov bola premiéra “Agro – poligónu”. Poľnohospodári tu mali príležitosť prezentovať svoje schopnosti riadenia, ovládania a zručnosti pri práci s poľnohospodárskymi strojmi. Zaujímavá bola súťaž v zdolávaní prekážok tlačením vlečky, ktorej sa zúčastnilo 283 súťažiacich.

Ľubica Sýkorová

3

13

10

8

6

9

4

2

1

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs