Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme

1.sep 2015

Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme

Medzinárodné dolnozemské podujatie Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme, prebiehalo v Nadlaku od 16. do 20. augusta. Táboru sa zúčastnili žiaci, ktorí sa učia slovenčinu vo svojich školách, a to z Békešskej Čaby, Erdevíka, Šídu a Nadlaku.

Tvorivé dielne viedli profesorky výtvarnej kultúry a domácnosti z nadlackých škôl. V rámci týchto dielní sa účastníci tábora naučili maľovať na skle, modelovať z hliny, pracovať s recyklovateľnými materiálmi, vytvárať kvety z kukurice, ako aj rôzne tvary z papiera. Žiaci si z týchto dielní domov odniesli za priehrštie, svojimi rukami vyrobených, darčekov a pamiatok.

Počas tábora bola organizovaná celodenná exkurzia do Temešváru, kde navštívili skanzen, zoo a múzeum umenia.

Večer deti so svojimi učiteľkami trávili v tanci so staršími členmi Folklórneho súboru Sálašan, ktorí ešte dodatočne nacvičili s účastníkmi tábora jednu choreografiu a v rozhovore so spisovateľom Ivanom Miroslavom Ambrušom. Záverom bola organizovaná výstava ručných prác a udelenie diplomov.

Tábor finančne podporila NRSNM.

Svetlana Zolňanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs