NOVÝ SAD: Informovanie v rusínskej reči vo Vojvodine už 90-ročné

NOVÝ SAD: Informovanie v rusínskej reči vo Vojvodine už 90-ročné

🕔13. júna 2014

Rusínska novinovo-vydavateľská ustanovizeň Ruske slovo včera v Novom Sade oslávila významné jubileá – 90 rokov informovania v rusínskej reči vo Vojvodine a 50 rokov literárnej prílohy v týždenníku Literárne slovo. Zároveň to bola príležitosť prezentovať nový formát týždenníka pod heslom

Čitať viac