V KOVAČICKEJ KNIŽNICI: Výstava inšpirovaná tradíciami Veľkej noci

20.apr 2019

V KOVAČICKEJ KNIŽNICI: Výstava inšpirovaná tradíciami Veľkej noci

Obecná knižnica v Kovačici počas veľkonočných sviatkov ponúka verejnosti na obdiv zaujímavú tematickú výstavu autora Pavla Petráša, majiteľa Slovenského etno múzea Petráš v Padine.

Zbierkový fond Slovenského etno múzea Petráš v Padine, ktorý doteraz počítal vyše 15 000 exponátov, je bohatší o ďalšie artefakty. Ide o historické pohľadnice zo začiatku 30-tich rokov minulého storočia a roky, keď si Padinčania písali s rodákmi a známimi pri príležitosti prichádzajúcej Veľkej noci. Pohľadnice sú slávnostne sprístupnené v týchto dňoch v rámci veľkonočnej výstavy nainštalovanej v miestnostiach Obecnej knižnice v Kovačici. Riaditeľ knižnice Slobodan Stevanovski o nej povedal, že vďaka úsiliu zberateľa Pavla Petráša, expozícia pohľadníc predstavuje iba malú čiastku veľkolepej a bohatej zbierky vzácnych exponátov z minulosti Padiny. Výstava starých pohľadníc, ktorá má pre zberateľa Pavla Petráša nesmiernu hodnotu, počíta asi 80 exponátov.

V korešpodencii je v určitých si rokoch zachytený spoločenský život nielen predkov, ale aj ľudí v tejto slovenskej dedine a v rôznych mestách v zahraničí. Súčasťou výstavy je aj stará jedálenská súprava a tradičné jedlá k oslave Veľkej noci. O aktuálnej tematickej výstave inšpirovanou tradíciami Veľkej noci a o obyčajoch spätých s týmito sviatkami hovorila Zdenka Obšustová, etnologička. „Na výstave pohľadníc Pavla Petráša sú medziiným aj motívy vynášania Moreny na smrtnú nedeľu na Slovensku, motívy symbolov Veľkej noci ako je voda, vajíčko, zajáčik, prútiky, ratolesť…V exponátoch si môžeme všimnúť, že ich pôvod je zo Slovenska, Srbska, z Juhoslávie, Nemecka, Austrálie a pod.“-podotkla Obšustová a zároveň výstavu slávnostne otvorila. Na záver podujatia sa milovníkom starožitností a zberateľom pekných vecí prihovoril aj sám autor Pavel Petráš, ktorý okrem obavy, že sa v budúcnosti o tieto veci nebude mať kto starať, zaželal všetkým účastníkom krásne a pokojné prežitie veľkonočnýých sviatkov.

Pavel Petráš

Výstava starých pohľadníc na tému Veľkej noci bude otvorená počas otváracích hodín v Obecnej knižnici v Kovačici do konca apríla t.r.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs