Z PREMIÉRY KNIHY V PADINE: Radosť, láska, život a prozba

9.júl 2018

Z PREMIÉRY KNIHY V PADINE: Radosť, láska, život a prozba

Včera v sieni Miestneho spoločenstva v Padine sa za prítomnosti veľkého počtu milovníkov pekného písaného slova uskutočnila premiéra najnovšej básnickej zbierky autorky Zuzany Slivkovej.

Autorka Zuzana Slivková so svojou najnovšou publikáciou

Vo svojej v poradí tretej publikácii Radosť, láska, život a prozba Zuzana Slivková (nar. 1941) napísala 67 básní, ktoré rozdelila do piatich častí: V prvej kapitole pod názvom Radosť je pätnásť básní venovaných prevažne deťom, kým v druhej časti Láska, autorka vyjadrila a opísala svoju lásku k ľuďom, k svojej dedine, Doline a pod. V ďalšej časti pomenovanej Život sú básne, ktoré hovoria o ročných obdobiach,  o autorkinej matke a o starej matke. Básne s náboženskou tematikou v tejto básnickej zbierke sú umiestnené v štvrtej kapitole Prozba. Záverom tejto básnickej zbierky je i niekoľko básní v srbčine, v ktorých autorka vyjadrila svoje city k rodnej Padine. Vydanie knihy, ktorú technický upravila Jarmila Trnovská a o jazykovú stranu sa postarala Anna Funtíková, podporila Obec Kovačica a autorkini kamaráti.V knihe sa o autorke zmienil prof. Ondrej Kotváš (1953 – 2017). Okrem tejto čerstvo prezentovanej publikácie, ktorá je doplnená aj krásnymi ilustráciami padinských insitných maliarov Jána Bačúra, Anny Kotvášovej, Juraja Lavroša, Biserky Petrášovej a Vesny Kuchárikovej, táto padinská literárna tvorkyňa zverejnila predtým aj dve knihy básní: Oslavujme Pána (2006) a Porekadlá, príslovia, pranostiky (2016).

Momentka z programu. Na snímke je ŽSS pod vedením Vladimíra Hudeca

Premiéru knihy, ktorú usporiadala Obecná knižnica Kovačica, pobočka v Padine, sprevádzal aj príležitostný kultúrny program, v ktorom sa s úryvkami autorkiných básní predstavili padinskí literáti Anička Strehovská, Elenka Ďurišová, Nataša Pavelová, Erik Jurica, Nataly Kotvášová a Jovan Radović. Splet slovenských ľudových piesní pod taktovkou Vladimíra Hudeca zaspievali členky Ženskej speváckej skupiny pri Dome kultúry Michala Babinku. Program moderovala knihovníčka Zdenka Obšustová.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs