Grafiky pod kvetom sakury

1.jún 2014

Grafiky pod kvetom sakury

„Ukiyo-e“ alebo „plávajúci svet“ či „škola živého sveta“ možno vysvetliť v budhistickom ponímaní existencie približne takto: „Jediné, čo je isté vo svete, je bdelý stav v nás samých.“ Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni k novootvorenej výstave grafiky Dni japonskej kultúry v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci hovorí: „Klasický postup ukiyo-e grafík spočíva v tom, že majster výtvarník urobí kresbu, podľa ktorej potom majster rezbár reže do dreva a vyrába drevenú matricu – podklad, z ktorého sa bude tlačiť. Napokon majstri tlačiari, resp. majstri, ktorí robia farby, dielo dokončia.“ Ako sa dozvedáme, boli to vynikajúci umelci, lebo ukiyo-e grafiky mali úlohu popularizovať text, oslavovať cisára. Touto formou rozmnožovania sa mohli dostať do každého domu a boli identické a lacné.

Múzeum vojvodinských Slovákov s Galériou Zuzky Medveďovej sa aj tohto roku pripojilo k európskej akcii Noc múzeí. Podujatie bolo síce z objektívnych dôvodov odložené, ale 34 grafík je od štvrtka 22. mája v galérii sprístupnených verejnosti. Výstava japonských grafík potrvá do 10. júna a počas Dňa Petrovca mohli návštevníci dokonca vidieť v galérii aj dámy v tradičných kimonách. Diela grafík zo súkromnej zbierky srbského majiteľa žijúceho vo Francúzsku putujú po krajine od roku 2009 a inštalované boli už vo všetkých väčších mestách.

Diela pochádzajú z 18. a 19. storočia  

Diela pochádzajú z 18. a 19. storočia

„Ide o jednu z najvýznamnejších výstav, aké sa konajú v našej galérii aj v celej Báčke,“ dodáva P. Čáni. Tematicky grafiky zobrazujú napríklad japonské divadelné umenie kabuki či samurajov. Môžeme si prezrieť triptychy, ktoré rozprávajú jeden príbeh. Grafiky 18. a 19. storočia sa z Ďalekého východu dostali aj do Európy. Najmä do Paríža a francúzski umelci si všimli ich jednoduchosť a odkaz. Diela japonských umelcov boli blízke novým ideám a podnietili rozvoj moderny. Ukiyo-e grafiku možno porovnať dokonca s popkultúrou. Grafiky sa vytvárajú aj dnes v rôznych formátoch.

Výstava približuje japonskú kultúru, ktorá mala silný vplyv na literatúru, maliarstvo, sochárstvo, architektúru, úžitkové i dekoratívne umenie v celej Európe. V galérii je po dlhom čase sprístupnená aj časť stálej expozície Zuzky Medveďovej. Ostáva veriť, že aktuálna neoceniteľná výstava galérie priláka mnohých návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

                                                                                                                                        Monika Necpálová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs