Marek Stupavský koncertoval aj v Petrovci

5.jún 2013

Po koncerte v Báčskej Palanke v utorok 28. mája mladý pianista Marek Stupavský z Nového Sadu koncertoval v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Nie až tak početní milovníci klasickej hudby mali z jeho sólistického koncertu nekaždodenný zážitok.

23StupavskykoncertMarek Stupavský (1996) sa kamaráti s klavírom od piateho roku života. Svoje hudobné školenie začal a v súčasnosti zotrváva u profesorky Very Hofmanovej-Momčilovićovej. Toho času je žiakom tretej triedy Strednej hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade. Je i absolventom Royal Academy of Music from United Kingdom a navštevoval početné majstrovské školy klavíra až u dvanástich rozličných profesorov. Zúčastnil sa na 19 súťaženiach a získal početné odmeny a uznania. Neraz bol laureátom štátnej súťaže a uznaniami sa ovenčil aj v medzinárodnej konkurencii. Svoj prvý sólistický koncert mal roku 2008 a odvtedy realizoval početné vystúpenia a koncerty. Posledné z nich mu umožnila jeho hudobná škola a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Mladý pianista Marek Stupavský má nacvičený pestrý repertoár skladieb. V Petrovci precitlivene predviedol skladby J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina a C. Debussyho. Spolu s klaviristom publikum malo možnosť zažiť krásu predvedených skladieb naživo a po koncerte rozvíjajúcemu sa talentovanému hudobníkovi iba zaželať to najlepšie v ďalšom školení. Keďže je pri konci strednej školy, Marek nám prezradil, že sa aj naďalej plánuje hudobne vzdelávať, a to v niektorej z hudobných akadémií v zahraničí. A tak ešte vo väčšej miere vycibriť svoj talent.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs