Medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete 2013 – súčasný stav a perspektíva

8.okt 2013

konfer_250wMedzinárodná konferencia Slovenčina vo svete 2013 – súčasný stav a perspektíva sa uskutoční v dňoch 22. – 25. októbra 2013 v Bratislave v hoteli Bôrik. Organizuje ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými inštitúciami, medzi inými aj v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  

Na konferencii sa zúčastnia poprední odborníci na výučbu slovenského jazyka pre deti aj pre dospelých z celého sveta. Závery rokovania konferencie budú slúžiť ako námety pre ÚSŽZ pre pripravovanú novú Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.

Zdroj: uszz.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs