Podľa vzoru najlepších

9.okt 2013

Podľa vzoru najlepších

– Vojvodina má byť turisticky príťažlivá ako Slovinsko, – zdôraznil Miroslav Vasin.

– Vojvodina má byť turisticky príťažlivá ako Slovinsko, – zdôraznil Miroslav Vasin.

Z VÝROČNÉHO ZHROMAŽDENIA TURISTICKÉHO PRIEMYSLU

Nakoľko je naša krajina vyhľadávanou turistickou destináciou? Poznajú naši občania návod na lákanie turistov? O týchto a podobných otázkach sa v rámci  uplynulého  46. Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu hovorilo na Výročnom zhromaždení turistického priemyslu vo štvrtok 3. októbra. Na ňom hlavne prezentovali zrealizované projekty a aktivity Rady pre turizmus Vojvodiny, turistických organizácií Srbska a Vojvodiny, turistických organizácií Belehradu a Nového Sadu, ako aj plány na nasledujúci rok.

Program a aktivity Rady pre turizmus Vojvodiny prezentoval pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin, ktorý založenie Rady označil za  rozhodnutie nebývalého významu. Podľa neho Rada odohrala veľmi dôležitú úlohu najmä preto, lebo vypracovala návrh akčného plánu na podporu turizmu vo Vojvodine. Jej pracovné telesá sú zamerané na početné oblasti cestovného ruchu, avšak ich spoločnou primárnou úlohou je zvýšenie turistického povedomia každého občana Vojvodiny. „Občania Vojvodiny si musia uvedomiť, že sú aj oni turistickou ponukou,“ povedal M. Vasin. „To sme uzavreli pozorujúc konkurentov. Avšak konkurentmi sú iba na papieri a reálne sú ďaleko pred nami. Je to Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko, čoraz viac aj Chorvátsko. V týchto štátoch je všetko zahrnuté do turistickej ponuky. Každá ulica, každé námestie v nich je upravené a aj turista má opravdivý pôžitok od samotného prekročenia hranice po cieľovú destináciu, pokým u nás väčšinou môže vidieť iba neupravené domy, trávniky a od kvetov v oknách, ktoré sú jedným z rozpoznateľných atribútov spomenutých štátov, ani chýru ani slychu,“ uzavrel M. Vasin. S tým cieľom v nasledujúcom roku Rada pre turizmus Vojvodiny zvolí niekoľko osád, ktoré budú v spolupráci s občanmi upravené tak, aby boli príťažlivé každému turistovi. Prvou experimentálnou  bude osada Rivica pri Irigu, ktorej hlavná ulica bude upravená podľa vzoru hlavných ulíc v Maďarsku, Rakúsku a Slovinsku.

Prieskumom sa uzavrelo, že Belehradčania, ktorí patria do cieľovej skupiny turistov, nevyužívajú turistickú ponuku Vojvodiny v dostatočnej a očakávanej miere. S cieľom zvýšiť ich počet začiatkom decembra  zorganizujú Dni Vojvodiny v Belehrade, na ktorých budú prezentované najvýznamnejšie turistické potenciály pokrajiny, ktoré zahrnú aj kultúrnu, hudobnú a gastronomickú zložku.

M. Vasin zdôraznil, že každoročne je čoraz viac rôznych podujatí, ktorých je vo Vojvodine viac ako 1 200. V nasledujúcom období Rada pre turizmus Vojvodiny vypracuje ich kategorizáciu  podľa priorít. Všetky doterajšie dotácie pokrajinského sekretariátu určite prispeli k tomu, že počas predchádzajúcich osem mesiacov v AP Vojvodine pobudlo 225 765 turistov, čo je o 19,5 % viac než v minulom roku. Z toho počtu 99 688 bolo zahraničných návštevníkov, čo je  o 21,1 % viac než v rovnakom období vlani.

O aktivitách a nadchádzajúcich plánoch Turistickej organizácie Nového Sadu (TONS) sa zmienil jej riaditeľ Branislav Kneževic. Takmer najvýznamnejší projekt, ktorý TONS uvádza do prevádzky, je NS City card – karta, ktorá umožní turistom početné zľavy v hoteloch, reštauráciách, múzeách a iných kultúrnych inštitúciách, bezplatnú prepravu po meste autobusmi GSP Novi Sad, ako aj bezplatnú prepravu na relácii Nový Sad – Sriemske Karlovce a Nový Sad – Čenej. Turistická ponuka Nového Sadu bude čoskoro čoraz viac prezentovaná aj v iných štátoch. Nedávno TONS a Nórska letecká spoločnosť podpísali zmluvu, na základe ktorej sa v lietadlách tejto spoločnosti budú premietať reklamy – fotografie o turisticky príťažlivých lokalitách Nového Sadu. Nezabudli ani na najmladších. Pre nich vytvorili hru na mobil, prostredníctvom ktorej je možné dozvedieť sa o mnohých zaujímavostiach v Novom Sade.

J. Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs