Veľtrh zamestnávania

17.apr 2013

Mesto Nový Sad a Národná služba pre zamestnávanie – oddelenie v Novom Sade usporiadajú vo štvrtok 18. apríla v Športovo-podnikateľskom centre v Novom Sade 11. veľtrh zamestnávania. Veľtrh bude otvorený od 10. – 15. hodiny.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs