Ako skloňujeme cudzie priezviská

🕔14. mar 2013

Ani skloňovanie cudzích priezvisk sa neobišlo bez nedopatrení. Naoko také jednoduché veci vedia v praxi zapríčiniť nemalé problémy. Priezviskám – buď talianskym, nemeckým alebo maďarským – končiacim sa na samohlásku „e“: Dante, Goethe, Fekete, Starke… sa v spisovnej slovenčine pri skloňovaní pridávajú

Čitať viac

Na facebooku

🕔8. mar 2013

Možno vyznie zbytočné, keď tu povieme slovko-dve navyše o najpopulárnejšej webovej stránke na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. Avšak toto bude iný prístup k sociálnej sieti facebooku – z jazykovej stránky. Na sociálnej sieti – orientovanej súkromne alebo pracovne – každý

Čitať viac

Tlačovka

🕔7. feb 2013

Noviny aj napriek elektronickým médiám predsa majú svoje vyhranené miesto v spoločnosti. A kde sú noviny, resp. iné médiové prostriedky, tam sú i novinári a s nimi súvisiace tlačové konferencie, tlačové porady, tlačové besedy – čo je základným pomenovaním pre akcie tohto druhu. Okrem spomenutých

Čitať viac

Ktorú predložku použiť: „na“; „k“; „po“

🕔1. feb 2013

Rôznych jazykových prešľapov, nedopatrení by sme sa pevnou vôľou možno aj zbavili, keby sme nežili v prostredí, kde sa nezaobídeme bez srbčiny. Avšak nie všetci majú ľahostajný postoj k slovenskému jazyku a nie všetkým je jedno, či idú na vodu alebo po

Čitať viac

Tá obyčaj, ten obličaj, ten klenot, ten čaj…

🕔24. jan 2013

Netreba azda osobitne zdôrazňovať, čo slová v titulku znamenajú. Z významového hľadiska tieto podstatné mená nemajú spoločné takmer nič, avšak na poli gramatiky je tomu trochu inak, v čom má zamiešané prsty, tak ako v nespočetných príkladoch, aj srbčina. Keď hovoríme o ustálenom spôsobe či

Čitať viac

S cieľom je vhodnejšie ako za účelom

🕔17. jan 2013

Slová účel a cieľ sú zaradené do slovníkov slovenského jazyka, avšak predsa sme sa pri nich pozastavili. Účel vystihuje zámer, zmysel, ku ktorému smeruje istá činnosť, resp. cieľ; napríklad: vec (ne)spĺňa svoj účel, (uviesť) účel cesty. Slovom cieľ sa vyjadruje miesto,

Čitať viac

Polovicou mesiaca alebo v polovici mesiaca

🕔9. jan 2013

Pred nami je ďalšia dilema, po akom spojení siahnuť, keď sa chceme spisovne vyjadriť v prípade, že chceme presnejšie vystihnúť strednú, prostrednú časť, prostriedok, stred obyčajne nejakého časového, miestneho alebo iného úseku. Zvolíme si teda spojenie polovicou týždňa, polovicou mesiaca, polovicou roka alebo to povieme s predložkou

Čitať viac

Omyly z retrospektívy

🕔1. jan 2013

„Učinilo sa mi, že som na ulici videla Jarku…“ „Už sme si povedali, že sa budeme správne vyjadrovať, ale ty zase len po svojom. Tak učiniť sa ti nemohlo, mohlo sa ti zazdať alebo sa ti zdalo. Vieš, že je

Čitať viac