Nevyčerpateľné žriedlo

🕔15. okt 2013

NÁŠ HLAS ĽUDU: OBZRIEŤ SA DOZADU, POZRIEŤ SA DOPREDU To prvé áno prišlo akosi samo. Bol to jednoducho osud, ako aj všetko iné v rokoch pohnutých, zostalo len vrhnúť sa úprimne a strmhlav v ústrety čitateľom, vojnovým, budovateľsko-socialistickým a nakoniec súčasným, zotrvať životne

Čitať viac

Úroveň pokročilejšia, slovná zásoba bohatšia

🕔3. okt 2013

Eva Taubertová je veľa rokov knihovníčkou v padinskej pobočke Obecnej knižnice v Kovačici. Známa kultúrna dejateľka sa podieľa i v organizácii úspešných výstav, programov, vernisáží expozícií maliarov, Padinských dní kultúry či Babinkových stretnutí. Je najnápomocnejšou rukou banátskym divadelníkom. Nechýba ani na

Čitať viac

HOVORÍ SA, ŽE KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM

🕔3. okt 2013

HOVORÍ SA, ŽE KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM. Byť polyglotom veľa znamená a súvisí aj s vysokým stupňom tolerancie napríklad v multietnickom prostredí, akým je i Biele Blato. Nemôže nikto povedať, že táto osada nie je Európa v malom. Hovorí sa

Čitať viac

O materinskom jazyku znovu, a znovu, a…

🕔3. okt 2013

Najprv vtipne: Učiteľ sa pýta žiaka: „Jožko, prečo sa náš jazyk nazýva materinský?“ „No, preto, lebo otecko sa len málokedy dostane k slovu.“ Teraz vážnejšie: Nemyslime na materinský jazyk iba „v jeho deň“, ale každý deň. Tešme sa, že môžeme hovoriť,

Čitať viac

Médiá v materinskej reči ako základné ľudské právo

🕔30. sep 2013

O tom, že príslušníci národnostných menšín majú výsostné právo na médiá vo vlastnej reči, ktoré zaručujú medzinárodné dokumenty, akými sú Rámcová dohoda o ochrane národnostných menšín a Európska charta o regionálnych a menšinových jazykoch, ale aj naše zákonné predpisy, netreba zvlášť hovoriť. Ale neraz sa

Čitať viac

Poďme na jubilejný 25. Petrovský maratón!

🕔19. sep 2013

  Organizačný výbor Petrovského maratónu informuje všetkých záujemcov, že 25. jubilejný maratón v Petrovci bude v nedeľu 29. septembra 2013. Vyzýva občanov Petrovca, tiež z bližšieho a ďalšieho okolia, aby si prišli zabehnúť na tohtoročný PM. Začiatok pre predškolské deti

Čitať viac

Volejbal skloňujú vo všetkých pádoch

🕔19. sep 2013

 „Pozrite sa na súčasné diania v niektorých našich najznámejších kolektívnych športoch: žiaľ, samé hádky, spory, zvady. Vo futbale, basketbale, čiastočne aj v hádzanej. Nielen medzi najznámejšími klubmi, ale – vo futbale – aj vo zväze. Vo volejbale toho niet, preto

Čitať viac

V Kulpíne narastá záujem o volejbal

🕔19. sep 2013

Ešte 1. septembra 1990 sa v Základnej škole Jána Amosa Komenského profesor telesnej výchovy Ján Lačok podujal zaúčať žiakov do tajomstiev volejbalu. Zopár rokov sa húževnato pracovalo, ale keďže to boli pionierske začiatky tohto školského športu, výsledky neboli ihneď celkom

Čitať viac

Tri triedy prvákov iba v Padine

🕔5. sep 2013

V každej škole to na začiatku aj tohto septembra hlavne vyznieva slávnostne a veselo. Veď taký začiatok aj má byť, zvlášť pre tých, čo prvýkrát prešli jej bránou a – keď ide o základné školy – odteraz a počas nasledujúcich osem rokov sa im

Čitať viac

Podobne ako vlani

🕔5. sep 2013

Aj Základná škola maršala Tita v Padine začiatkom septembra otvorila svoje brány. V školskom roku 2013/2014 pribudlo 69 prvákov. Vzhľadom na predchádzajúci školský rok je ich o 3 žiakov viacej. Najmladších žiakov podelili do troch slovenských tried. V prvý školský

Čitať viac