Späť na domovskú stránku

Jedna osobnosť, jedna otázka

Viac od slov

Viac od slov

🕔26. aug 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PETAR LAPU BRAŠA, RYBÁR A MAJITEĽ ČÁRDY, BEGEČ   – Čo pre vás znamená Dunaj, o ktorom v istom tunajšom slovenskom televíznom vysielaní bolo počuť ten krásny opis, že tečie veľký a tichý ako oceán? – Povedal som to neraz: pre

Čitať viac
Chystáme tematický seriál

Chystáme tematický seriál

🕔8. júla 2015

  JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: SLOBODAN AREŽINA, PROGRAMOVÝ RIADITEĽ RTV – Akým spôsobom plánujete pripomenúť tohtoročné jubileum – štyri desaťročia kontinuálneho pôsobenia vojvodinskej televízie? – Jubileum Rádio-televízie Vojvodina spestríme osobitnými jednotlivými programami, ktoré chystáme. V prvom rade by som chcel pripomenúť seriál,

Čitať viac
Sme si podobní

Sme si podobní

🕔1. júla 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DRAGAN KLARIĆ, VÝKONNÝ RIADITEĽ RÁDIO-TELEVÍZIE BUDVA   – Čo najlepšie spája dve moria, Panónske a Jadranské? – V prvom rade sú to dobrí ľudia. Načim vôbec podčiarkovať čosi iné viac než to? Ak by som mal uvádzať nejaké

Čitať viac
Symbol odolávania zmenám

Symbol odolávania zmenám

🕔5. júna 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MILICA GRBIĆOVÁ, PANČEVSKÁ MALIARKA   – Motív sedliackej studne je častý vo vašej tvorbe… – Už v minulosti jednou z prvých ukážok, že ste sa ocitli v poli alebo dedine, bola sedliacka studňa. Mňa do umenia zaúčal akademický maliar Stojan

Čitať viac
Nezabúdajme na tých najlepších

Nezabúdajme na tých najlepších

🕔8. mája 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: BOŽIDAR ĐUROVIĆ, REŽISÉR MONODRÁMY NADEŽDA PETROVIĆOVÁ – Nadežda Petrovićová nebola len uznávanou maliarkou a hrdinkou Veľkej vojny, ale i fotoreportérkou… – Bola to žena mnohorakých a nezvyčajných záujmov, nezvyčajnej mysle, nezvyčajnej smelosti. Rovnako ako aj jej sestra, ktorá Tolstému

Čitať viac
Spätosť a priority

Spätosť a priority

🕔15. apr 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: RASIM LJAJIĆ, PODPREDSEDA VLÁDY A MINISTER OBCHODU, TURIZMU A TELEKOMUNIKÁCIÍ – Ako by ste zhodnotili  turistickú spoluprácu s Čiernou Horou? – Známa je jej kontinuita, ako i skutočnosť, že sme vlani v Belehrade podpísali Dohodu o vzájomnej turistickej spolupráci.

Čitať viac
Jasný proces premeny

Jasný proces premeny

🕔10. apr 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: VLADIMIR PAVLOV, POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK PRE VEDU A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ – Dostáva sa u nás technika, výroba alebo i priemysel zo závozu do popredia? – My bez čiastočnej industrializácie, pochopiteľne nie takej, aká bola pred niekoľkými desaťročiami, v rokoch šesťdesiatych, sedemdesiatych alebo

Čitať viac
Škodlivín je viac v mestách

Škodlivín je viac v mestách

🕔25. mar 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DIPL. ING. MIRJANA MITROVIĆ-JOSIPOVIĆ, AGENTÚRA PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – Ako by ste ako vedúca skupiny Agentúry pre ochranu životného prostredia, ktorá má na starosti sledovanie množstva peľu v ovzduší, vysvetlili rast alergických chorôb v posledných rokoch? – K tomu

Čitať viac
Chaos

Chaos

🕔4. mar 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: IVAN TASOVAC, MINISTER KULTÚRY A INFORMOVANIA – Keďže ste doma tak v hudbe, ako aj v pomeroch na našej mediálnej scéne, kde je podľa vás dnes chaotickejší stav? – To závisí od toho, ktoré obdobie beriete do úvahy. Ale ak

Čitať viac
Tri rozdiely

Tri rozdiely

🕔25. feb 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PROF. DR. MARIJANA PAJVANČIĆOVÁ, DEKANKA FAKULTY PRE EURÓPSKE PRÁVNICKO-POLITICKÉ ŠTÚDIÁ, NOVÝ SAD – Ako jedna z jeho autoriek, čo považujete za základné rozdiely medzi Modelom zákona o rodovej rovnosti a tým existujúcim? – Na otázku, čo je to nové, pri

Čitať viac