Späť na domovskú stránku

Jedna osobnosť, jedna otázka

Treba sa dobre organizovať

Treba sa dobre organizovať

🕔24. sep 2014

MILENKO MILIVOJEVIĆ, BÝVALÝ RIADITEĽ NOVOSADSKÉHO PRÍSTAVU – Keďže ste v rámci projektu DaHar spolupracovali s členmi Európskej únie, ako je Slovensko či Maďarsko, nazdávate sa, že by nám to mohlo osožiť aj dnes či zajtra? – Dobre by bolo vedieť využívať ich

Čitať viac
Treba vedieť čím viac

Treba vedieť čím viac

🕔2. sep 2014

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ŠPELA ŠTOKELJ, VÍNNA KRÁĽOVNÁ SLOVINSKA 2014 – Ako sa tá-ktorá záujemkyňa môže stať kráľovnou vína Slovinska a čo je jej základnou úlohou alebo poslaním? – Nositeľom projektu Voľba vínnej kráľovnej Slovinska je Pomurský veľtrh v Gornjej Radgoni. Na

Čitať viac
Synergia a mechanizmy

Synergia a mechanizmy

🕔30. júla 2014

Dr. NEBOJŠA MARJANOVIĆ, PREDSEDA OBCE BOLJEVAC – Čo podľa vás treba podnikať v záujme rýchlejšieho prilákania investorov? – Je tu predovšetkým potreba zjednodušiť získanie rôznych lokálnych povolení, tiež čosi iné, na čo neraz poukazujem. Ide o to, že je gazdom prírodných zdrojov

Čitať viac
Problémy sú ďalej otvorené

Problémy sú ďalej otvorené

🕔3. júla 2014

RADOMIR KUKOBAT, RIADITEĽ POKRAJINSKÉHO FONDU PRE POSKYTOVANIE POMOCI UTEČENCOM, VYHNANÝM A PRESÍDLENÝM OSOBÁM – V poslednom období sa dosť diskutuje o lehotách na riešenie problémov utečencov… – Nevyhnutnosťou je pokračovať v programoch pomoci utečencom, hoci uplynulo už dvadsaťtri rokov od príchodu prvej vlny utečencov

Čitať viac
Podpora rozvoja

Podpora rozvoja

🕔29. mája 2014

GIUSEPPE MANZO, VEĽVYSLANEC TALIANSKA V SRBSKU – Aj talianske spoločnosti sa zapájajú do pomoci Srbsku, ktoré zasiahli povodne? – Budeme sa snažiť, aby okrem našich firiem, ktoré už podnikajú v Srbsku, prišli k vám i ďalšie. Na stretnutí s donátormi premiér Vučić podotkol význam hospodárskeho

Čitať viac
Je to štýl života

Je to štýl života

🕔6. mája 2014

SRĐAN ILIĆ, NÁMESTNÍK RIADITEĽA TANJUGU PRE FOTOGRAFIE A PREDSEDA ZDRUŽENIA FOTOREPORTÉROV SRBSKA – Z pohľadu fotoreportéra s dlhoročnými agentúrnymi skúsenosťami vo svete a u nás a dvojnásobného laureáta poprednej svetovej ceny World Press Photo, v čom vidíte rozdiel medzi špičkovým a bežným fotoreportérom? – Rozdiel medzi

Čitať viac
Dva piliere

Dva piliere

🕔1. apr 2014

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: RUŽICA GELO, CHORVÁTSKA NEGOCIÁTORKA PRE OBLASŤ POĽNOHOSPODÁRSTVA – Ktorý moment rokovaní, ktoré ste viedli, by ste zhodnotili ako zvlášť pekný? – Pre mňa osobne najkrajšou chvíľou rokovaní bola tá, keď sme dosiahli dohodu o finančných prostriedkoch. Tou

Čitať viac
Téma je prínosná

Téma je prínosná

🕔18. mar 2014

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: JAKUB LIŠKA, ŠTUDENT ŽURNALISTIKY, FILOZOFICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY, RUŽOMBEROK – Čo vás podnietilo zvoliť si za tému diplomovej práce pôsobenie slovenských médií vo Vojvodine počas NATO bombardovania roku 1999? – K tejto téme ma jednak podnietil prístup

Čitať viac
Staviť na poľnohospodárstvo

Staviť na poľnohospodárstvo

🕔12. mar 2014

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: BRANKO DESPOTOVIĆ, GENERÁLNY RIADITEĽ ONLY BRANDS TRADING A ČLEN SLOVENSKO-SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY – V čom možno hľadať príležitosti, aby sa Raška a jej okolie, skadiaľ ste, rýchlejšie vymanili zo zajatia nevyvinutosti a chudoby? – Raška kedysi mala vyvinutú priemyslovú

Čitať viac
Viac oblastí

Viac oblastí

🕔6. mar 2014

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DR. NEVENA PETRUŠIĆOVÁ, POVERENÍČKA PRE OCHRANU ROVNOPRÁVNOSTI – Diskriminácia zrejme zasahuje celý rad oblastí nášho žitia, práce, pôsobenia… – Tak z posledných prieskumov, ako aj z podaní a sťažností, ktoré dostávame, vyplýva, že je diskriminácia najvypuklejšia v oblasti

Čitať viac