Tri významné uznania

25.feb 2014

Tri významné uznania

vojvodina-pajZ FINANCIAL TIMES PRE AP VOJVODINU

Podľa najnovšieho konkurzu Európske mestá a regióny budúcnosti 2014/2015 britského magazínu fDi Intelligence, ktorý je časťou prestížneho denníka Financial Times, AP Vojvodina patrí medzi desať európskych regiónov najvýhodnejších na priame zahraničné investície.

V tomto roku sa Vojvodina ovenčila až tromi uznaniami: prvé miesto v skupine regiónov strednej veľkosti a štvrté miesto v skupine všetkých európskych regiónov podľa kritéria efektívnosti investícií, ako i štvrté miesto v skupine regiónov južnej Európy podľa kritéria stratégie pritiahnutia priamych zahraničných investícií.

Vzhľadom na to, že Vojvodina mala serióznych konkurentov, akými sú talianske, španielske a slovinské regióny, tento výsledok je podľa predsedu vlády AP Vojvodiny Bojana Pajtića výborným signálom pre budúcich investorov, aby vkladali do Vojvodiny. „Veľkým je úspechom byť prvým spomedzi 54 európskych regiónov veľkosti 1,5 až 4 miliónov obyvateľov,“ poznamenal predseda pokrajinskej vlády. „Najeminentnejší ekonomickí odborníci hodnotili Fond na podporu investícií vo Vojvodine a ešte raz sa potvrdilo, že je náš VIP fond jeden z najúčinnejších v tejto časti Európy. Programy, ktoré realizujeme cez Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť, a skutočnosť, že pokrajinská vláda cez Fond pre kapitálové vklady vybudovala štyri priemyselné parky a deväť priemyselných zón, rozhodli, aby najeminentnejší ekonomickí odborníci vo Financial Times ocenili, že si Vojvodina zasluhuje prvé miesto. Toto uznanie, pravdaže, zvyšuje konkurencieschopnosť našej krajiny v porovnaní so susednými krajinami.“

V kategórii malých európskych regiónov podľa kritéria efektívnosti investícií sa umiestnili aj Sriemska Mitrovica (3. miesto) a obec Inđija (4. miesto), pokým sa v kategórii Top 10 malé európske mestá nachádzajú aj Zaječar (6), Vranje (7), Zreňanin (8), Sr. Mitrovica (9) a Obec Ruma (10).

Na konkurz sa prihlásilo 468 miest a regiónov a slávnostné udelenie uznaní bude 12. marca v Cannes.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs