Slová písmeno, slovo, reč sú významovo rozličné

Slová písmeno, slovo, reč sú významovo rozličné

🕔4. mája 2015

Písmeno je jednotlivý grafický znak písma, litera; graféma: malé, veľké písmená. Každé slovo je zložené z písmeniek. V žiadnom prípade nemôžeme namiesto slovka písmeno použiť slovko slovo, lebo nie sú rovnoznačné. Ale, žiaľ, aj to robíme často pod vplyvom srbčiny, lebo písmenko

Čitať viac
Aká je to „nezvestná situácia“?!

Aká je to „nezvestná situácia“?!

🕔18. apr 2015

Vojvodinská slovenčina je skutočne bohatá na rozličné perličky, ktoré špatia jazyk dolnozemských Slovákov. Medzi také svojrázne perličky patria aj spojenia „nezvestná situácia“, „nezvestný život“, „nezvestná budúcnosť“… ktorými nevyjadrujeme zmysel toho, čo chceme vyjadriť, ba naopak, sú to nepodarené preklady srbských

Čitať viac
Kto je zadĺžený za program?!

Kto je zadĺžený za program?!

🕔20. mar 2015

Silný vplyv srbčiny na vojvodinskú slovenčinu do pomykova občas privádza aj tých, ktorí vo svojom povolaní dennodenne používajú spisovnú slovenčinu, a stáva sa, že aj napriek veľkej ostražitosti unikne to-ktoré nenáležité slovo. Tých nenáležitých jazykových špecifík je neúrekom. Žiaľ, len málo ľudí sa snaží zachovať národné

Čitať viac
Kam sa dostaneme, keď pôjdeme smerom pravo?!

Kam sa dostaneme, keď pôjdeme smerom pravo?!

🕔12. mar 2015

Zrejme nikam! I keď nič zlého netušíme, keď povieme: „len choď pravo“, „pravo treba ísť“ atď. S najlepším úmyslom dokonca poskytneme rady, keď nás niekto o to poprosí, lebo „pravo“ je zrozumiteľné tu určite všetkým občanom, avšak, aby sa neprekvapovali aj tí,

Čitať viac
„Ach, tá vaša Hlasľuda!“

„Ach, tá vaša Hlasľuda!“

🕔26. feb 2015

Asi takto a tomuto podobne vyznievajú občasné komentáre súvisiace s naším jediným slovenským týždenníkom, ktorý sa volá Hlas ľudu. V jeho sedemdesiatročnom pretrvávaní sa mu dostalo aj takéto prímeno – „Hlasľuda“. A nech nehovoríme o obmenách, žiaľ, nesprávnych, typu „v Hlasľude sme čítali“ – pri

Čitať viac
„Vyšli ste mi navrch hlave, lem ma zezáte!“

„Vyšli ste mi navrch hlave, lem ma zezáte!“

🕔15. feb 2015

Zašli ste niekedy vo svojich nie veľmi skvelých počinoch až do krajnosti?! Pri vystrájaní žartov situácia občas nevedome prerastie v  neslušný, hrubý žart. Revoltovaná osoba, ktorá bola terčom takýchto neprístojných špásov či nenáležitého správania, proste neprístojnosti, sa v afekte vyrúti  na spoločníkov,

Čitať viac
Nie sú hosťky, ale hostky

Nie sú hosťky, ale hostky

🕔9. feb 2015

Slovíčko „hosťky“, veľmi frekventované v hovorovej podobe a aj v tých-ktorých spisovných prejavoch, nie je zaradené medzi spisovné slovíčka v slovníkoch spisovnej slovenčiny; je teda nesprávne. Znovu tu zaznamenávame pokus o získanie novotvaru, avšak nie aj celkom úspešne. V spisovnej slovenčine podstatné

Čitať viac

Voľný deň a slobodný občan

🕔22. jan 2015

Prídavné mená voľný a slobodný sú spisovné, hoci medzi nami dolnozemskými Slovákmi to prvé slovo je akosi v tieni toho druhého. A na otázku, prečo je tomu tak, odpoveď je presne taká istá ako pri nespočetných prípadoch; v srbčine totiž existuje tiež prídavné

Čitať viac

Nemôž ich „naterať“…

🕔15. jan 2015

Odklonov od spisovnej slovenčiny je neúrekom, pričom túto povážlivú situáciu zhoršuje aj sama skutočnosť, že sme vlastne dvojjazykovým spoločenstvom, v ktorom je, žiaľ, samozrejmé primiešať to-ktoré srbské slovo aj na úkor slovenčiny. Tak sa aj nenáležité sloveso – srbsko-slovenská skomolenina –

Čitať viac

Navolám ťa o chvíľu

🕔26. dec 2014

Navolaj ma, navolám ťa, navolám domov, navolám – tak často to počuť v bežnom rozhovore. Lenže s tým navolaním nie je všetko v poriadku z jazykovej stránky. V slovenčine sa v súvislosti s telefonovaním používa sloveso zavolať. Aj sloveso navolať sa nachádza v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny,

Čitať viac