Späť na domovskú stránku

Voľby NRNM 2018

KYSÁČ: Najviac hlasov získala listina číslo 1

KYSÁČ: Najviac hlasov získala listina číslo 1

🕔4. nov 2018

Na dvoch hlasovacích miestach v Kysáči zo zapísaných 2299 voličov na voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyšlo 562 voličov pričom 14 lístkov bolo neplatných. Podľa predbežných neoficiálnych výsledkov najviac hlasov v Kysáči získala listina Slováci vpred! – Pavel

Čitať viac
Predbežné výsledky volieb v Erdevíku

Predbežné výsledky volieb v Erdevíku

🕔4. nov 2018

Podľa neoficiálnych údajov, v Erdevíku volebná listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala 114 hlasov, volebná listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová získala 35 hlasov, volebná listina Hej, Slováci! – Michal Baláž získala 36 hlasov a volebná listina Liga Slovákov

Čitať viac
Voľby v obci Surčín

Voľby v obci Surčín

🕔4. nov 2018

V obci Surčín sa voľby do NRNM konajú na troch volebných miestach: Surčíne, Dobanovciach a Boľovciach. V Surčíne je do osobitného voličského zoznamu zapísaných 15 Slovákov, ako aj ešte asi 200 voličov príslušníkov 11 národnostných menšín. Do 17. hodine hlasovalo

Čitať viac
Voľby v Starej Pazove

Voľby v Starej Pazove

🕔4. nov 2018

Voľby do národnostných rád v Starej Pazove sa začali tiež ráno o 7. hodine, keď sa otvorili volebné miesta v prízemí stredných škôl. Podľa slov členov volebných komisií a pozorovateľov, do 12. hodiny prišlo hlasovať okolo 20 percent voličov zapísaných v osobitných voličských zoznamoch. Ináč,

Čitať viac
V Kulpíne zatiaľ hlasovalo 16 percent voličov

V Kulpíne zatiaľ hlasovalo 16 percent voličov

🕔4. nov 2018

Tak ako aj obvykle, aj tentoraz  sa v Kulpíne hlasuje v Základnej škole Jána Amosa Komenského. Otvorené je iba jedno volebné miesto – a to s číslom 5. Zastavili sme sa tam krátko po 16. hodine. Volebná komisia disponuje štyrmi osobitnými voličskými zoznamami. Podľa

Čitať viac
Voľby v Laliti

Voľby v Laliti

🕔4. nov 2018

Voľby do národnostných rád národnostných menšín prebiehajú dnes aj v Odžackej obci. Hlasovacie miesta sú v Odžakoch, Laliti, Bogojeve a Deronjah. Občania Lalite hlasujú na jednom hlasovacom mieste, číslo 2, v Základnej škole. Do voličského zoznamu slovenskej národnostnej menšiny je zapísaných 429 voličov a do

Čitať viac
Voľby do NRNM – Kovačická obec

Voľby do NRNM – Kovačická obec

🕔4. nov 2018

V Kovačickej obci je do osobitného voličského zoznamu zapísaných 7 696 Slovákov, 1 292 Maďarov, 1 238 Rumunov, 222 Rómov, 3 Nemci, 1 Bosniak a 1 Egypťan. V Kovačici sú v miestnostiach Základnej školy otvorené tri volebné miesta, na ktorých má právo hlasovať úhrne

Čitať viac
VOĽBY V JUHOVÝCHODNOM A STREDNOM BANÁTE

VOĽBY V JUHOVÝCHODNOM A STREDNOM BANÁTE

🕔4. nov 2018

HAJDUŠICA Do osobitného voličského zoznamu v tejto dedine je zapísaných 284 Slovákov. Z toho počtu do 12. hodiny pred volebné urny predstúpili 72, čiže presne štvrtina z celkového počtu voličov. Na volebnom mieste v Miestnom spoločenstve môžu hlasovať ešte aj príslušníci maďarskej, nemeckej a albánskej

Čitať viac
Menšinové voľby v Báčskom Petrovci

Menšinové voľby v Báčskom Petrovci

🕔4. nov 2018

Na voľby národnostných rád národnostných menšín dnes ráno od 7. hodiny v našej krajine otvorili všetkých 926 volebných miest v 130 mestách a obciach. Medzi nimi je aj 5 volebných miest v Obci Báčsky Petrovec. Tri volebné miesta sa nachádzajú

Čitať viac
Voľby v Kysáči

Voľby v Kysáči

🕔4. nov 2018

Voľby do národnostných rád národnostných menšín prebiehajú dnes aj v Kysáči. Aj tentoraz, ako i v roku 2014, sa hlasuje na dvoch volebných miestach. Volebné miesto číslo 6 sa nachádza v Základnej škole Ľudovíta Štúra. Okrem 1171 príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do volebných

Čitať viac